Hr Lonnsrapport 2020  Landingssiden

Dato: 25. mars 2020

Skrevet av: HR Norge red.

HR Lønnsrapport 2020 – vi lanserer to nye rapporter

Her er årets HR Lønnsrapport som også i år er utarbeidet i et samarbeid mellom Korn Ferry og HR Norge. I rapporten legger vi frem årets tall på HR lønn og lønn i totalmarkedet. I tillegg lanserer vi også en ny rapport om belønningspraksis i Norge.

HR Lønnsrapport 2020

Over 200 virksomheter har bidratt med lønnsdata og med over 1400 HR-stillinger i datagrunnlaget gir det oss muligheter til å bryte ned tallene på ulike områder med høyere grad av nyansering. Denne rapporten er fremdeles den eneste i sitt slag i det norske markedet, og bør leses av enhver som har ansvar for lønnsfastsettelsen i sin virksomhet eller jobber innen HR. Dette er fjortende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Korn Ferry Hay, og rapporten er basert på reelle tall innhentet i juli 2019.

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsfastsettelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport inneholder blant annet følgende tallmateriale:

  • Grunnlønn for HR-stillinger
  • Bruk av bonus for ulike stillingsnivåer innen HR
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter
  • Indre logiske sammenhenger - avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten
  • Struktur på den økonomiske belønningspakken

Rapport om Belønningspraksis

For belønningspraksisrapporten har 141 virksomheter bidratt med informasjon om sin lønnspraksis slik den var i starten av året. For denne rapporten har vi også sammenligningstall fra 2009 – den forrige gangen en stor krise rammet virksomhetene. Men mye er likt i gode og i dårlige tider, men det er noen utfordringer rundt selve lønnssystemet som mange sliter med, og som vil bli viktig å ta tak i fremover.

Rapportene er tilgjengelig for HR Norges medlemmer – logg deg inn og få tilgang.

Her kan du laste ned rapportene, se video med presentasjon av rapporten HR Lønnsundersøkelse 2020 og Belønningspraksis 2020 samt slidesettet til Korn Ferry sin presentasjon:

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!