Prestasjonsledelse

KPI

Prestasjonsledelse

Prestasjonsvurderinger i praksis

Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste over oss for et par år siden? Mange selskaper kuttet ut rankinger og årlige vurderinger, men fant de bedre løsninger?

Medarbeidersamtale

Prestasjonsledelse

6 tips for medarbeidersamtalen

Et mønster med regelmessige, obligatoriske samtaler mellom medarbeider og leder er vanlig i mange virksomheter, enten det kalles medarbeidersamtaler eller noe annet. Men noen utfordringer går igjen, disse kan løses med enkle grep.

KPI

Prestasjonsledelse

Er dine prosesser for prestasjonsledelse i utakt med organisasjonens målsettinger?

Både medarbeidere, deres ledere, og nå også HR stiller spørsmål ved den tradisjonelle visdommen om prestasjonsledelse. Dette inkluderer den allmenne tilnærming med individuelle mål som avledes av overordnede mål, vurderinger og ranking en gang per år basert på det som er prestert og 360-graders feedback verktøy.

Forlis

Prestasjonsledelse

Verdibasert prestasjonsledelse – basert på en sann historie

Som med all annen ledelse, så speiler også prestasjonsledelse et underliggende menneskesynsyn. I Gards variant av prestasjonsledelse, utgjør bedriftens verdier og tillitskultur pilarene for organisasjonens prestasjonsstyring. Dette, samt teori Y med en tvist av tilstedeværelse, sikrer at Gards medarbeidere er høye på mestring, mening og motivasjon.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!