Tech Gevinster 2020  Landingssiden

Dato: 17. mars 2020

Skrevet av: Sven Kinden Iversen

Ny rapport - Hvilke gevinster kan forventes ved investering i et HR-system?

Den nye rapporten utarbeidet av Devoteam Fornebu Consulting (Devoteam) og HR Norge setter søkelys på HCM-anskaffelser spesielt, og mulige gevinsttyper som kan forventes av organisasjonen gjennom en slik investering. Rapporten tar utgangspunkt i Devoteams prosessmodell for HCM (Human Capital Management).

Modellen deler HR-området inni ni prosessområder som følger arbeidsløpet til de ansatte. Hvert enkelt av disse prosessområdene inneholder en rekke underprosesser som understøttes gjennom implementering av et HCM-system som vist i figur 1 nedenfor.

HR Norge og Devoteam ga i 2019 ut rapporten «HCM systems in Norway», og som en forlengelse av dette samarbeidet tilbyr vi nå et innblikk i hvilke gevinster som kan forventes fra en investering i et HCM system. Denne nye rapporten bygger på rapporten fra 2019 men inkluderer også gevinstarbeidet gjennom Devoteam sitt metodeverk for anskaffelse av HCM-systemer og erfaringer fra arbeidet som Devoteam har utført hos sine kunder.

Gevinstrealisering er av Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) definert som «Prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og ikke-forventede gevinster fra et prosjekt». Men hvorfor er gevinstrealisering essensielt når man går til anskaffelse av applikasjoner? Bak enhver investering ligger det en forventning om at investeringen er med på å skape merverdi og at den blir tilbakebetalt over en gitt periode. Dette krever at investeringen bidrar med gevinster.

Verdiskapningen for selskapet i hvert av prosessområdene kan betraktes som et internt verdiverksted. Dette betyr at verdi skapes gjennom en syklus der man identifiserer problemer, finner og implementerer løsninger, og evaluerer resultatet av løsningen. Denne sykliske problemløsningen fortoner seg noe ulikt innen hvert prosessområde, avhengig om prosessen utføres på organisasjons- eller personnivå, men logikken for verdiskapning er den samme.

Ved vurdering av forventede gevinster av en HCM-anskaffelse kan det derfor være en god øvelse å vurdere hvilke prosesser selskapet har innenfor hvert prosessområde, hvordan disse bidrar til verdiskapningen i selskapet, og hvilke elementer i denne verdiskapningen som kan understøttes av et HCM-system.

I rapporten diskuteres gevinstpotensialet i HR-systemstøtte og dette potensialet kan deles inn i fire kategorier:

  1. Strategiske fordeler som omhandler langsiktige forbedringer, vanligvis ansatt- eller kunderelaterte.
  2. Forbedret beslutningsstøtte som inkluderer de fordeler som er direkte relatert til å forbedre drifts- og ledelsesbeslutninger basert på bedre innsikt i data.
  3. Prosessoptimalisering som er koblet til prosessforbedringer som ikke kan måles direkte økonomisk, men i i stedet ved hjelp av KPI´er (Key Performance Indicators)
  4. Kostnadsbesparelser som er besparelser som vises direkte på bunnlinjen

Videre tar rapporten for seg tema som dokumentering av gevinster i et business case samt råd og tips for oppbygging av et business case for HCM systemer. Siden ingen organisasjoner er like er det viktig å la organisasjonen gi konteksten for business caset slik at dette baseres på organisasjonens behov og strukturer.  Business caset bør også bearbeides løpende, og utgjøre en sentral del av planlegging og oppfølging av HCM-systemanskaffelsen. Dette bidrar til å holde retning og fokus på hensikten bak anskaffelsen, og realiseringen av de forventede gevinstene.

Her kan du laste ned rapporten:

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!