Organisasjon og ledelse

Hr Analyser Pluss

HR analyse

HR-analyser øker stadig i popularitet – men hvorfor er det sånn?

Gikk du glipp av Max Blumberg sitt foredrag "Trends and developments in People Analytics" på konferansen HR Analyser 2019? Nå får du sjansen til å se og høre han her.

Nick Van Dam Video Thumb

HR teknologi

Building people capabilities in the digital age

Læring og utvikling er nøkkelen til å lykkes i det 21. århundret. Vi inviterte en av Europas ledende praktikere på feltet, Professor Nick van Dam, til et interaktivt møte for å gi oss det siste av trender og ledende praksis innen læring og utvikling. Gikk du glipp av medlemsmøtet kan du se det her.

Alex Edmans Video Thumb

Organisasjonskultur

Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap

​Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbeidertilfredshet har det gjerne vært motivert av frykt for omdømmetap.

Agilitet

Organisasjonsdesign

Er agile the new black?

Inspirert av Netflix-tittelen «Orange is the new black» forsøker jeg meg på en kreativ omskriving av diskusjonen om fremtidens organisasjonsdesign.

Tom Olberg Thumb Video

HR teknologi

Nytt HR-system? Gode råd i anskaffelsesprosessen

HR Norge og DevoTeam har i 2019 lansert et samarbeid om den omfangsrike rapporten HCM systems in Norway. I dette foredraget fra medlemsmøtet Digitale verktøy for HR gir Tom deg et knippe gode retningslinjer for å lykkes når du trenger nytt HR-system.

Hr Analyser Ny1

HR analyse

Slik kommer du i gang med HR-analyse

De fleste som starter opp med HR-analyse stiller seg spørsmålet – Hva skal vi måle og hvor ofte? Jeg skulle ønske det var et enkelt og enhetlig svar på dette, en rapporteringsmal som passer for alle organisasjoner, men det er det dessverre ikke.

Sector Alarm Video Thumb

HR teknologi

Med digitalisering i siktet - fra Excel til dedikerte HR-systemer

​Sector Alarm er i gang med flere store tiltak for digitalisering og automatisering i selskapet. Gikk du glipp av foredraget til Daniel Svensson på medlemsmøtet Digitale verktøy for HR kan du se det her.

Prestasjonsledelse

Ledelse

Prestasjonsledelse – ble det endring ved bortfall av karakterer?

Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste for et par år siden? Mange selskaper kuttet ut rankinger og årlige vurderinger, men fant man bedre løsninger? Har diskusjonene om dette temaet «druknet» blant alle nye «hypes» innen HR-feltet?

Sjefens bestevenn

Ledelse

Hvorfor skulle noen bli ledet av deg?

Ledelse har lite med hierarki å gjøre, sa professor Rob Goffee fra London Business School da han denne uken adresserte medlemmene i HR Norges søsterorganisasjon CIPD i London.

Lederutviklingskonferansen 2019 Web Thumb

Ledelse

Takeaways fra Lederutviklingskonferansen 2019

Det er lett å snakke om hvor viktig det er med lederutvikling, men hvordan man faktisk gjør det i praksis er noe annet. Under konferansen fikk vi blant annet vinklinger fra tre virksomhetscase på hvordan det kan gjøres.

Medarbeiderundersokelse Toppbanner

Ledelse

Medarbeiderundersøkelse i et ledelsesperspektiv

Linda Lai er faglig arkitekt bak medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Hun setter undersøkelsen inn i et større lederperspektiv og forteller hvordan ledere kan bruke undersøkelsen til målrettet utviklingsarbeid.

Peter Hinssen Video

HR teknologi

Hvordan forberede din virksomhet for fremtiden

De radikale ideene og konseptene som fokuserer på dagen etter morgendagen er de som forandrer selskaper, industrier og den verdenen vi lever i. Gikk du glipp av Peter Hinssen på HR Tech 2019 får du muligheten til å se og høre han her.

Dave Ulrich Thinkers 50

Ledelse

Nye tanker om lederskap

Dave Ulrich er en faglig bauta innen HR og ledelse. Ulrich har vært en motor for mange av de endringer HR-disiplinen har gått gjennom. I november kommer denne levende bauten til HR Forum. Gled deg, og her kan du varme opp med svarene på noen spørsmål vi har stilt ham.

Snip Image 002

Ledelse

Island: Verdensmester i likestilling – fortsetter reformene

Mangfold og likestilling handler om å bygge kunnskap, tørre å ta valg, tørre å verdsette det som er annerledes – og ta grep mot dem som ikke tør eller vil. Det var noe av hovedbudskapet da vår islandske søsterorganisasjon Mannaudsfolk inviterte til Nordic HR Summit med tema «Diversity» på Island tidligere i måneden.

Berit Svendsen 1850X704

Ledelse

Hva 30 år i telekom har lært Berit Svendsen om ledelse

Berit Svendsen ville gjøre Norge til verdens beste mobilland. Tatt i betraktning at hun startet sin karriere innenfor telekommunikasjon mens 100.000 stod i telefonkø, var det definitivt et «hårete»-mål. I dag, som leder for Vipps utland, er ambisiøse mål internalisert i hennes lederskap.

Thor Gjermind Eriksen Video

Ledelse

Fra leikestove til global konkurranse

​NRK er en organisasjon i konstant omstilling. Her kan du høre kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen fortelle hva dette krever av ledere og medarbeidere i sitt foredrag fra HR-konferansen for offentlig sektor 2019 .

Hr Tech Artikkel Thumb

HR teknologi

Dette lærte vi på HR Tech 2019

Ny teknologi er i ferd med å få solid fotfeste, også innen HR. Det finnes løsninger for rekruttering, lederstøtte, kompetanseutvikling og mye mer. I tillegg får vi teknologidrevet kunnskap der vi er, når vi trenger det, gjennom ressurser fra apper, YouTube, TED og de beste universitetene i verden over MOOCs.

Sikkerhet Ny 1

HR teknologi

Ikke la kriminelle få tilgang til sensitive HR-data

Tror du at hackere er mistilpassede fjortiser med hettegenser som snoker rundt i nettets mørke kroker og bryter seg inn i virksomhetens datasystem for moro skyld? Tro om igjen.

Hcm 2019 Norway Forsidebilde 2

HR teknologi

Ny rapport om HR-systemer i Norge

Denne uken lanserer vi i samarbeid med Devoteam Fornebu Consulting rapporten «HCM systems in Norway». Rapporten er en oppdatert og uavhengig analyse av markedet for HR-systemer og gir en oppsummering av HR-systemer og leverandører i det norske markedet.

Morten Muller Nilssen Video

Organisasjonsutvikling

Fra statlig monopollist til konkurranseutsatt aktør

NSB-konsernet har de siste få årene vært gjennom en massiv omstilling. Fra å være sektorholder og tilnærmet monopolist som jernbaneoperatør i Norge, er NSB i dag et konkurranseutsatt transportkonsern som lever av gode kundeopplevelser. Dette har vært - og er en krevende omstilling.

Felles Visjon Toppbanner

Organisasjonskultur

Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur

Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor viktige utfordringer. Men du er kanskje lei av å investere energi, tid og penger i endringsprosesser som er vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre på grunn av mangel på fokus og tilslutning.

Jens S Dolor Thumb

Strategisk HR

Erfaringer med HR Shared Services i Forsvaret

I forsvaret har de samlet oppgaver i en shared sevices-modell. Det er både fordeler og ulemper ved slik organisering. Gikk du glipp av Jens Schanche Dølør sitt foredrag på HR-konferansen for offentlig sektor i januar kan du se og høre dette her.

Mari Trommald Video Thumb 3

Organisasjonsutvikling

Medbestemmelse i endring

Det å endre har blitt normalen, og da må vi også se på medbestemmelse og hvordan vi jobber med endring. Gikk du glipp av Mari Trommald sitt foredrag om medbestemmelse i endring på HR-konferansen for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

Arnulf Video Thumb

Ledelse

Virker lederutvikling?

Ledelse er ikke medfødt, men er rekke ferdigheter som kan læres. Og ja, lederutvikling virker. Fikk du ikke med deg foredraget til Jan Ketil Arnulf om lederutvikling på HR-konferansene for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

dave-ulrich-youtube-front

Strategisk HR

Dave Ulrich og RBL presenterer: HR Competency Study - 7. runde

Disse 10 videoene gir deg en grundig innføring i funnene og konklusjonene fra den syvende runden av RBL og Dave Ulrichs HR Competency Study. Ulrich kommer på HR Forum 2019 for å snakke om "The Impact of HR Competencies and HR Department Activities on Value Creation".

Herminia Ibarra Nyhetsbrev Video

Ledelse

Act Like a Leader, Think Like a Leader

Fikk du ikke med deg foredraget til Herminia Ibarra på HR Forum 2018? Da får du sjansen til å se hennes foredrag "Act Like a Leader, Think Like a Leader" her.

Facebook

HR analyse

Takeaways fra konferansen HR Analyser 2018

Hovedfokuset på årets konferanse var koblingen mellom HR-analyser og forretningsverdi, og i tillegg til å få innsikt i de nyeste trendene innen HR-analyser, fikk deltakerne praktisk innsikt og ideer til hvordan de kan jobbe smartere med dette i egen virksomhet.

Digitalisering Dame

HR teknologi

Digitalisering - en ny vår for kompetanseutvikling

Den digitale revolusjonen, ofte kalt den fjerde industrielle revolusjon, har resultert i en kraftig økning i bruk av teknologi i samfunnet. Vi prøver ennå å forstå hvor gjennomgripende denne revolusjonen kan påvirke fremtidens arbeidsliv.

analyse

Organisasjonsutvikling

Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelsen?

Utnytt potensialet i en medarbeiderundersøkelse, ikke la det bli et pliktløp. Arbeidet med undersøkelsen er en naturlig del av organisasjonens utvikling.

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

Interkulturell Kommunikasjon Thumb

Ledelse

Norwegian Managers’ Intercultural Competence

As a small country with international ambitions, Norway has a long tradition of sending managers abroad to meet potential new partners, and, of course, receiving the latter in Norway on return visits. Are Norwegian managers as competent in cross-cultural communication as generally believed? Is fluent English a sufficient prerequisite for interacting effectively with people from different cultural backgrounds?

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Nytt temaark - HR-analyse

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

Hr Tech Linked In Nytt2018 Format

HR teknologi

Her får du et utvalg foredrag fra HR Tech 2018

Fikk du ikke med deg alle foredragene på HR Tech, eller hadde du ikke anledning til å komme? Da kan du som er medlem i HR Norge se utvalgte foredrag her.

Krukke Med Penger

Strategisk HR

Sammenhengen mellom HR og verdiskaping

Vi er i starten på nok et nytt år og de fleste HR-ledere og -avdelinger arbeider med sine planer. Begrepet strategisk HR er i fokus og HR-strategier og -planer skal oppdateres og settes ut i livet.

Organisasjon Og Ledelse

Organisasjon og ledelse

Temaark organisasjon og ledelse

Her finner du relevante temaark for organisasjon og ledelse.

Hr Treknologi

HR teknologi

HR har tre digitale utfordringer – hva innebærer det egentlig?

Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter. Men til tross for dette har vi ikke evnet å ta ut de potensielle produktivitetsgevinstene. Hva er årsakene? Deloitte´s Global Human Capital Trends 2017 hevder at det koker ned til virksomhetenes strategier knyttet til humankapitalen.

hrtv-hrcs-from-dave-ulrich-topp

Strategisk HR

Hvorfor kampen om talentene feiler – og hva virksomheten kan gjøre med det

Når HR skal utvikle egne kompetanser bør vi starte med å se på resultat, det vil si hvilken nytte og effekt HR skal skape – og for hvem. Det er først med det utgangspunktet HR kan utvikle seg videre i riktig retning, argumenterer Dave Ulrich i fire artikler som gjøres tilgjengelig for HR Norge sine medlemmer.

Nick Holley Img 9398

Organisasjonsutvikling

Etikk og integritet - uten dette vil HR ikke være i stand til å bygge tillit og troverdighet

Her får du artikkel 10 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

organisasjon

Organisasjonsutvikling

Organisasjonspolitikk og effekten av HR-tiltak

Her får du artikkel 8 og 9 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Nysgjerrig Hr

Strategisk HR

Et ansvarlig og nysgjerrig HR

Her får du artikkel 6 og 7 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

HR gull

Strategisk HR

Et evidensbasert og effektivt HR

Her får du artikkel 4 og 5 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Kognitive Systemer2

HR teknologi

Kognitiv databehandling - hvordan kan denne endre HR og medarbeideropplevelsen?

Dagens virksomheter står i økende grad overfor komplekse utfordringer med tanke på arbeidsstyrken. Faktorer som medarbeideropplevelse, virtualisering av arbeidsplassen, økende etterspørsel av nye kompetanser samt en kontinuerlig strøm av ny teknologi og tilhørende data bidrar i stor grad til den kompleksiteten.

Bærekraftige Verdier

Strategisk HR

Hvordan skape bærekraftige verdier

Her får du artikkel 2 og 3 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

HR gull

Strategisk HR

Hvordan bli god innen HR

Her får du første artikkelen i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Julien Bourrelle Hei Thumb

Organisasjonskultur

HRtv: Det norske folks forunderlige (arbeids)liv

Du har kanskje sett ham før, og fått trimmet lattermusklene. Ikke noe er så godt å le av som seg selv. Her er den fransk-canadiske rakettforskeren Julien S. Bourrelle med syv minutters konsentrert blikk på norsk arbeidslivskultur.

hrtv-thumb

Ledelse

HRtv: Vicki Culpin - Å lede i en VUCA-verden

Møt professor Vicki Culpin og hør hennes veldig spennende og litt skremmende tanker om hvordan en hel generasjon ledere blir ubrukelige i VUCA-verdenen.

hrtv-thumb

Organisasjonsutvikling

HRtv: Innovasjon slik FINN gjør det

Innovasjon er en del av DNA-et i FINN.no, forteller innovasjonskatalysator Karina Birkeland Lome i dette HRtv-innslaget.

HR strategi

Strategisk HR

HR Strategi 2017

HR strategi oppleves av mange som noe høytflyvende, abstrakt og teoretisk. Strategi handler jo i sin natur om å bevege seg opp i helikopterperspektiv og innebærer blant annet at man forsøker å forutsi noe fornuftig om fremtiden. Det er en vanskelig øvelse å balansere HR strategien slik at man bevarer helikopterperspektivet og samtidig er konkrete nok til at det er verdiskapende for virksomheten.

Fremtiden Hr

Ledelse

Når HRM sparker inn døren til fremtiden

Vi er altfor beskjedne og lite ambisiøse når vi snakker om hva HRM kan bidra med i fremtidens virksomheter. Mange av de utfordringene virksomheter står overfor har en karakter hvor det er naturlig eller nødvendig å bidra med HRM-profesjonalisme. I denne artikkelen beskriver vi noen av de viktigste utfordringene – og hvorfor HRM er svaret på disse.

Krukke Med Penger

Organisasjonskultur

Pro bono - den raskest voksende formen for frivillighet blant ansatte i bedrifter

I Norge doneres kompetanse til ideelle organisasjoner som oftest på individuell basis, men også bedrifter ser etter hvert verdien av å benytte ansattes kompetanse til pro bono arbeid.

Dame Roboter Toppbanner

Organisasjonskultur

Mennesket som utkonkurrert og overflødig

Mange milleniumsbarn tviholder på vinyl, bøker og brettspill. De er digitale innfødte, men tiltrekkes av det taktile og analoge. De velger sjarm og nytte fremfor nok en robot. Fordi mennesker er mennesker og ikke maskiner.

happy-people-photo-lallt-shahane-flickr-cc

Organisasjonskultur

Kollektiv intelligens - det perfekte paradoks?

I vår higen etter perfeksjon og optimal effektivitet, kan vi overse at løsningen ligger i det uperfekte. Julia og Aristoteles fant nytten i det ufullkomne.

Mearbeidersamtaler tech

HR teknologi

Nye visjoner for digital HR

Forestill deg applikasjoner som kan styre tid og fremmøte automatisk, pin pointe alle avtaler og møtelokasjoner. Levere «on-demand» videolæring til deltakere i et nytt prosjekt, sende beskjeder til et team eller gi beskjed om du kommer for sent til et møte. Overvåke stress nivåer og anbefale når det er tid for en pause, forholde seg til planer og komme med intelligente anbefalinger.

lederutvikling

Organisasjonsdesign

Organisasjonsdesign – fremveksten av team

Hierarkisk og funksjonsorienterte modeller blir snudd på hodet og sett på fra et annet perspektiv – fra innsiden og ut. Virksomheter fornyer seg selv for å fungere som et nettverk av team for å kunne holde følge med utfordringene i den dynamiske verden de opererer i.

Agilitet

Organisasjonsutvikling

Agilitet – buzz med mening

HR kritiseres tidvis for å være moteorientert. Å la seg inspirere av fine buzzwords og fange opp og bruke trender og nyord for det som de måtte være verd og mere til. Noe av kritikken er sikkert med rette. Noen buzzwords er av typen BOHICA – Bend Over Here It Comes Again. Men samtidig kan buzzwords være en indikasjon på bakenforliggende skifte I tankesett, nye muligheter eller nye trusler i handlingsmiljøet. Agilitet – smidighet - er et slikt ord.

HR-funksjonen1

Strategisk HR

Hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner?

Strategisk HR som fenomen har vokst frem veldig de siste årene og har nesten blitt et "must do" skal man tro forskning på området. HR-avdelinger ønsker gjerne å se på seg selv som strategiske, men i realiteten er det andre fokusområder som opptar tiden. Feilprioriteringer og manglende kompetanse er bare noen områder som hemmer HRs utførelse av rollen som strategisk partner.

Design Thinkng

HR teknologi

HR trender: «Design tenkning» - en ny misjon for HR?

Design tenkning har i de seneste år vært en av de helt store internasjonale trender innen HR. Det er et av de områder som toppledere vurderer har størst betydning for forretningsmessig suksess og som har stor innflytelse på virksomhetens fortsatte konkurransekraft i en stadig mere kompleks verden. Det virker…..- men hva er design tenkning egentlig, og hva skal vi med det?

Hr Service

HR analyse

HR inn på service

I de siste årene har ord som for eksempel «outside-in» gått inn i den stadig tykkere HR-ordboken. Og det er ikke tvil om at innenfor HR har det vært svært mange nye ord, modeller og ikke minst nye områder som visstnok skal skape en bedre fungerende HR-funksjon.

Sven Kinden Iversen2 medium

Strategisk HR

Fra gründer til SMB: Strategisk eller operasjonell HR?

Hvordan skal HR organiseres i ulike faser av en virksomhets livssyklus? Sven Kinden Iversen tar deg med på en HR-reise fra oppstart til SMB, og gir deg reisetips - i tekst og levende bilder.

Nokkelen Til Suksess

Organisasjonskultur

Skap en tilbakemeldingskultur som øker produktivitet og verdi

Siden 2005 har produktiviteten i Norge falt, og med den pågående krisen i oljesektoren blir økt produktivitet en viktig faktor for å sikre fremtidig norsk velferd. Nesten hver dag kan vi lese og høre i media om politikernes og ekspertenes meninger om hva som må til for å øke produktiviteten – ofte vanskelige og omfattende grep. Har HR noe å tilby i den store sammenhengen? JA, det har vi i høy grad: Vi må gjøre norske ledere bedre på å følge opp og sette inn tiltak mot dårlige prestasjoner!

Gelx 2016

Ledelse

Ny rapport – Global Employee and leadership Index 2016

Avisene skriver ukentlig om det norske arbeidslivet og særlig de eksterne utfordringene vi står ovenfor. Men lite skrives om de interne utfordringene. Det som foregår i virksomheten – enten virksomheten er i nedgang, stillstand eller i vekst er vel så viktig fordi det påvirker en virksomhets evne til å tilpasse seg disse ytre endringene og kunne skape verdier.

rocket launch-450x300

Organisasjonskultur

Hvorfor – meningen med det hele

Visjoner, verdier og det store «Hvorfor» – meningen med det hele. Det som gjør at medarbeidere gir det lille ekstra, holder ut, står på, ofrer seg, føler lojalitet og stolthet, og kanaliserer all sin energi og kompetanse inn imot organisasjonens beste.

Krysskulturell

Organisasjonskultur

Krysskulturell kompetanse

Krysskulturell kompetanse kan beskrives som evnene til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet med alle mennesker uansett kulturell bakgrunn. Globalisering, migrasjon og et stadig mer internasjonalt arbeidsliv har fremhevet betydningen av krysskulturell kompetanse.

Medarbeidersamtale

Organisasjonskultur

Tilbakemeldinger – når vi ser bakover for å prestere fremover

Hvorfor er en tilbakemeldingskultur viktig? I dag er de aller fleste virksomheters suksess avhengig av at ledere og medarbeidere presterer. Målinger og analyser av prestasjoner er i vinden, og mange virksomheter bruker mange ressurser på dette formålet – men blir prestasjonene tilsvarende bedre?

sjefen på jordet

HR analyse

Hvor er ledelsen når det gjelder HR-analyse?

HR-folk får for tiden mye kritikk fordi vi ikke er gode nok til å måle og analysere effekten av HR-aktiviteter, og vi blir utfordret på å synliggjøre HRs verdiskapning. Kritikken kommer fra mange hold og gjerne fra HR-miljøer, forskere og konsulenter. Men hvordan forholder virksomhetenes ledelse seg til dette?

1-billion-rising-steve-rhodes-flickr-cc-toppbanner

Strategisk HR

Slik utfordrer tusenårsgenerasjonen HR

1,8 milliarder arbeidstakere banker på dørene og vil inn i det globale arbeidslivet. I denne kronikken tar Kathleen Offman Mathisen for seg noen av utfordringene og mulighetene tusenårsgenerasjonen gir HR.

expats2

Organisasjonsutvikling

Betydningen av kulturell sensitivitet i seleksjon og trening av ”den rette expaten”

Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsendelse av expats kan være et viktig strategisk grep knyttet til organisasjonens fremtidige utviklingsmuligheter.

Feil

Ledelse

Mangelsykdommer og nybegynnerfeil - slik styrer du unna

Den profesjonelle HR-medarbeiders fallgruver og lidelser er mangfoldige – men det finnes veier rundt. Her følger noen av HRs typiske lidelser, deres symptomer og kuren du kan møte dem med.

Analyse2

HR analyse

Hva er HR-analyse for fremtiden?

HR-profesjonelle har for lengst forstått viktigheten av å analysere effekten av virksomhetens HR-aktiviteter, samt å analysere hva man bør gjøre for å sikre fremtiden.

HR strategi

Strategisk HR

HR Strategi – fra abstrakt til konkret

Når vi prater om HR strategi opplever mange at det fort blir noe høytflyvende, abstrakt og teoretisk. Strategi handler jo i sin natur om å bevege seg opp i helikopterperspektiv og innebærer blant annet at man forsøker å forutsi noe fornuftig om fremtiden. Det er en vanskelig øvelse å balansere HR strategien slik at man bevarer helikopterperspektivet og samtidig er konkrete nok til at det er verdiskapende for virksomheten.

Frustrasjon

Strategisk HR

Hvordan økonomiske verktøy dreper innovasjon

Virksomhetene sliter med å gjøre om komplekse beslutningsgrunnlag til ett enkelt tall som skal identifisere beste beslutning, tall som alle kan lese og forholde seg til. Men mange av de sentrale beslutningsverktøyene stimulerer kortsiktighet og dreper innovasjon. Dermed stimuleres beslutninger som virksomhetene kan tape på i det lange løp, hevder Clayton M Christiansen, Stephen Kaufman og Willy C Shih ved Harvard Business School.

employee group

Organisasjonskultur

Det kollektive trumfer kjønn

Hofstede er en av flere som betegner vår kultur som feminin og konsensusorientert. Mange vil oppleve mer enn en smule ambivalens til betegnelser som feminin og maskulin om kultur. Betegnelse som feminin om kultur forutsetter et skille, som uavhengig av tid og sted sammenfaller med to gjensidig utelukkende sett med menneskelige egenskaper.

2013-04-25-06.01.50

HR analyse

HR-analyse: Ikke nødvendigvis det endelige svaret, men et godt skritt på veien

HR-analyse er ikke en vidunderkur for HR eller selskapet som helhet, det er en arbeidsmetodikk, sier Preben Giving i Core Group.

analyse

HR analyse

Går HR seg vill uten analyse?

Når vi bruker begrepet analyse i denne sammenhengen betyr det ikke rapportering av antall ansatte, medarbeiderengasjement eller antall talent i organisasjonen. Det vi mener er anvendelse av statistiske metoder på datasett som kombinerer HR og forretningsdata. På denne måten kan du fastslå effekten av HR-tiltak , f. eks medarbeiderengasjement og dets innvirkning på kundeservice.

Spørre

HR analyse

Stop guessing - start knowing

I løpet av fjoråret hadde jeg gleden av å delta på et femdagers program innen Human Capital Analytics ved Copenhagen Business School. Dana Minbaeva, professor i strategisk og global HRM, ledet programmet og delte av sin kunnskap innen feltet Human Capital Analytics. Hun har også tatt initiativet til etableringen av Human Capital Analytics Group ved CBS. I denne artikkelen berører hun interessante tilnærminger til HR analyse.

analyse

HR analyse

Analyse som adresserer forretningsmessige behov

Data og analyse kan være nøkkelen til å løse mange av de utfordringer virksomheter (og HR) står overfor innen engasjement, lederskap, læring og utvikling, og rekruttering. Det globale konsulentselskapet Deloitte publiserte tidligere i år rapporten “Global Human Capital Trends 2015” og et av de områdene som diskuteres i denne er HR analyse.

kristian-vanberg-1024x681

HR teknologi

HR-teknolog med etiske betenkeligheter

«Det som bekymrer meg er at ingen snakker om etikk», sier Kristian Vanberg, en internasjonal guru på HR-teknologi.

Boomerang 1850x970

HR analyse

Bruken av økonomiske modeller i HR kan raskt bli en boomerang

Organisasjonsutvikling og ledelse blir mer og mer preget av økonomiske begrep og modeller med fokus på resultatmåling og kontroll. Men når vi gjør ansatte til «ting» på bunnlinjen åpner vi også for flere usikkerhetsmomenter som igjen krever mer av lederen.

Modell2ellen-450x300

Strategisk HR

HR – en integrert del av forretningsstrategien

Stadig flere virksomheter utarbeider en HR-strategi. Det skjer ofte som en følge av at HR utvikler seg i retning av en mer strategisk og forretningsdrevet funksjon, og hensikten er gjerne at HR-strategien skal bidra til dette. Hvordan HR-strategien blir utarbeidet, er imidlertid avgjørende for hvorvidt hensikten blir oppnådd.

dashboard-1-600x400

HR analyse

Svarene vi søker om måling og analyse

HR-folk søker etter svar på hva, hvordan og hvem. Svarene finnes i målingens «hvorfor». Men de fleste trenger ikke overbevises om behovet for måling og analyse. «Hvorfor» synes å være besvart i virksomhetene. Men har man gitt seg det riktige svaret?

Even Bolstad2 medium

Ledelse

Hva holder toppsjefen våken om natten?

”Det er slående hvor likt de tenker - toppsjefer bekymrer seg om de samme tingene. Det handler ikke nødvendigvis om det som uttales i media eller i årsrapportene. Fellesnevneren er at det har å gjøre med penger. Og det gjelder enten man kommer fra privat eller offentlig sektor”, sier den britiske forfatteren David Taylor etter en omfattende intervjuserie med toppledere.

uis-students-jeremy-wilburn-flickr-cc

Organisasjonsutvikling

Vil fremtidens organisasjonsform være arbeidsfellesskap?

I dag bruker vi de samme strukturer og måter for å organisere arbeid på som vi har gjort gjennom mange tiår. Er det på tide å utforske mer effektive måter å utnytte vår kollektive kompetanse?

bulls-eye-1000-450x300

Strategisk HR

HRs nye oppdrag

HR har endret karakter de siste 25 årene, og faget er i rask utvikling. Forventningene til HRs bidrag til å oppnå virksomhetens strategiske mål er voksende, og utøverne av HR-faget må beherske en rekke kompetanseområder.

steintavlene-450x300

Organisasjonskultur

Steintavlene i norsk HR

"Mot en ny bedriftsorganisasjon" heter et hovedverk i norsk HR. Boken kom i 1969 og er en obligatorisk kilde til forståelse av kultur og normer i norsk arbeidsliv. Den oppsummerer mye av grunnlaget for arbeidsmiljøloven, men er også kjent som kilden til de såkalte seks psykologiske jobbkrav.

fag prestasjon belonning-450x300

Organisasjonsutvikling

Bærekraftig HR

Bærekraftens fødsel. I Brundtlandrapporten fra 1987, der begrepet bærekraftig utvikling første gang ble brukt, lød definisjonen «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov».

analyse

HR analyse

Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer

Det råder bred enighet om at HR-initiativ må springe ut av forretningsbehov for å gi effekt og at diskusjonen om de riktige aktivitetene må gjøres i et samarbeid mellom HR og ledelsen. HR-ansvarlige har for lengst stilt seg bak behovet for å analysere HRs effekt, og mange ledere etterspør dette fra sin HR-leder. Men det søkes etter gode måter å gjøre det på i praksis.

mobile-mind-flickr-ivan-velasco-450x300

HR teknologi

Mobile øyeblikk

Mobilen endrer vår hverdag. Boken "The Mobile Mindshift" gir en innføring i hva det betyr for forretning, organisasjon og mennesker. Dette er nyttig lesning, også fra et HR-faglig ståsted.

lonnssystem-illustrasjon-450x300

HR teknologi

HR-system? Det er Excel, det!

Når han er ferdig med jobben han gjør for deg, er det 10-15 år til du trenger å ringe ham igjen. - Det er ganske spesialisert det jeg holder på med, sier Martin Jonassen. - Men etterspørselen er upåklagelig.

dashboard-1-600x400

HR analyse

HR-måling som gir verdi

Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som både erfaring og forskning forteller har mangelfull effekt. Det er behov for bedre kvalitetssikring av at aktiviteter og prosesser på HR-området faktisk bidrar til verdiskapningen. Da må prosessene med måling og analyse bli bedre.

HR lederens IT strategiske fokus2-450x300

HR teknologi

HR og teknologi: De 3 forutsetningene som avgjør om du lykkes

"HR-leders teknologikompetanse må være tilstrekkelig til at vedkommende kan lede IT-prosjekter, og sikre at spisskompetanse ivaretas", skriver Ellen Sørli. Hun skisserer de tre forutsetningene som må være på plass for å sikre en vellykket anskaffelses- og implementeringsprosess.

ikkesaamoro aa jobbe i norsk HR 600x400-450x300

Ledelse

HR mer moro - men ikke i Norge

En rapport fra vår amerikanske søsterorganisasjon viser at HR-folk har høyere arbeidsglede enn andre grupper og at den har vært stigende over tid. Men i Norge kan vi ikke se helt det samme.

Ola Holm i Steria-450x300

HR teknologi

Teknologisinker på toppen

HR-guru Dave Ulrich har fremholdt betydningen av at HR-folk går i front for bruk av teknologi i HR-fagets utøvelse. Men det er ikke bare HR-direktøren som er en teknologisinke. Administrerende direktør er ikke et hakk bedre. Snarere tvertimot.

seks-steg-450x300

Strategisk HR

Er din HR-funksjon moden for HR-forretningsstrategi?

Gjennom flere år har forretningsorientering av HR stått på agendaen. Men fokus på viktige enkeltområder som employer branding, talent management og medarbeiderengasjement har i noen grad fragmentert utviklingen av en helhetlig og integrert HR strategi.

rocket launch-450x300

Ledelse

Tretrinns nyttårsrakett for HR

En virksomhets HR-aktiviteter må først og fremst skape verdi og bidra til at virksomheten klarer å gjennomføre sin strategi og når sine forretningsmessige mål. Om ikke HR genererer verdi, har HR ingen berettigelse. Her er din tretrinns nyttårsrakett for en bedre HR-funksjon.

Ledelse

Video: Costas Markides om "disruptive change"

En liten godbit til våre medlemmer: Møt Costas Markides, slik ingen andre enn deltagerne på PersonalForum 2013 har sett ham.

changing skyline-450x300

Ledelse

Endringsprosjekter og de skjulte kostnadene

Hva kommer det av at dyktige ledere, eksperter og fagfolk så ofte undervurderer kostnadene i endringsprosjekter? Kan HR bidra til et bedre kostnadsbilde? Christina Høyer Glahn spør, - og gir også noen svar.

Ledelse

"Betydelige følgeskader" av å rose folk offentlig

Lucy Kellaway, mangeårig spaltist i Financial Times, gikk i september til frontalangrep mot offentlig ros. Hun fastslo at følgeskadene av ros i det offentlige rom er store, større enn man skulle tro. Den danske arbeidsgledentusiasten Alexander Kjerulf er veldig uenig.

Christina Høyer Glahn2 medium

Ledelse

Endring – styring eller ledelse?

Endring – styring eller ledelse? Når vi i Norge snakker om planlegning, gjennomføring og forankring av endringer, benytter vi ofte begrepet «endringsledelse». Spørsmålet er om det faktisk er «endringsledelse» vi driver med, eller om det i virkeligheten er «endringsstyring» - og om det overhodet virker?

amesjump

Organisasjonsutvikling

Medarbeiderundersøkelser – en uutnyttet «skattekiste»?

Medarbeiderundersøkelser har et urettmessig dårlig rykte. Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelser både brukes og misbrukes. Når de brukes godt, kan de være en skattkiste, både for virksomheten og medarbeiderne.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!