Hr Analyse Toppbanner

Dato: 21. juni 2018

Skrevet av: Sven K. Iversen

Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

For å nå denne siste målsettingen må HR ta en ledende rolle i arbeidet med å etablere HR-analyse som en kjernekomponent i den fremtidige evidensbaserte HR-profesjonen. Kun gjennom å gjøre dette vil vi være i stand til å realisere den potensielle verdien av HR-analyse som er blitt forespeilt over lang tid.

Studien vi her refererer til ble gjennomført av CIPD i samarbeid Workday – «People analytics – driving business performance with people data». Vi vil i det etterfølgende presentere er sammendrag av studien og dens funn.

Målsettingen med studien var å se nærmere på følgende tre spørsmål:

  1. I hvilken grad HR-analyse driver organisasjonsprestasjoner og derigjennom verdi til interessenter og hvordan disse varierer basert på geografi, demografi og funksjon?
  2. I hvilken grad er HR-avdelingen i stand til å gjennomføre HR-analyser?
  3. I hvilken grad blir risiko målt gjennom HR-analyse?

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!