Organisasjonsutvikling

Nick Holley Img 9398

Organisasjonsutvikling

Hvordan bygger vi fremtidens organisasjoner?

Det snakkes mye om radikale endringer i arbeidslivet i dag og de fleste virksomheter, både innen offentlig og privat sektor, opplever virkningene av den digitale transformasjonen som finner sted. Hvordan kan både organisasjoner og deres medarbeidere fortsatt holde seg relevant når innholdet i roller endrer seg så raskt?

Eirik Kristoffersen Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Tenke stort og handle raskt når Hæren vokser

Etter en lengre periode med nedskjæringer står Hæren i en situasjon der organisasjonen skal vokse. Ansatte må søke utvikling for å forbli relevante, ledere må tenke stort og handle raskt. Her får du Hærsjef Eirik Kristoffersen sitt innlegg om endringskonteksten i Hæren fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Vegard Kolbjornsrud Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?

Kravene til innovasjon, fleksibilitet og tilpasningsevne øker. For å takle det, må organisasjonen være både smart og smidig. Mange forsøker seg på smidige prosjektmetoder, men det er ikke enkelt å utvikle en smidig organisasjon om vi henger fast i stive strukturer. Her får du foredraget til Vegard Kolbjørnsrud fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Olav Hypher Video

Organisasjonsutvikling

HR rigget for fremtiden

Gikk du glipp av Olav Hypher sitt foredrag på HR Forum 2019 der han snakket om hvordan NRK rigger HR for fremtiden, da kan du se dette her.

Kristin Skogen Lund Video

Organisasjonsutvikling

Slik skaper du tilstrekkelig flyt i organisasjoner

Gikk du glipp av Kristin Skogens Lunds foredrag på HR Forum 2019 hvor hun snakket om arbeids og organisasjonsformer? Nå får du nå mulighetten til å se dette her.

Morten Muller Nilssen Video

Organisasjonsutvikling

Fra statlig monopollist til konkurranseutsatt aktør

NSB-konsernet har de siste få årene vært gjennom en massiv omstilling. Fra å være sektorholder og tilnærmet monopolist som jernbaneoperatør i Norge, er NSB i dag et konkurranseutsatt transportkonsern som lever av gode kundeopplevelser. Dette har vært - og er en krevende omstilling.

Mari Trommald Video Thumb 3

Organisasjonsutvikling

Medbestemmelse i endring

Det å endre har blitt normalen, og da må vi også se på medbestemmelse og hvordan vi jobber med endring. Gikk du glipp av Mari Trommald sitt foredrag om medbestemmelse i endring på HR-konferansen for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

analyse

Organisasjonsutvikling

Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelsen?

Utnytt potensialet i en medarbeiderundersøkelse, ikke la det bli et pliktløp. Arbeidet med undersøkelsen er en naturlig del av organisasjonens utvikling.

Nick Holley Img 9398

Organisasjonsutvikling

Etikk og integritet - uten dette vil HR ikke være i stand til å bygge tillit og troverdighet

Her får du artikkel 10 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

organisasjon

Organisasjonsutvikling

Organisasjonspolitikk og effekten av HR-tiltak

Her får du artikkel 8 og 9 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

hrtv-thumb

Organisasjonsutvikling

HRtv: Innovasjon slik FINN gjør det

Innovasjon er en del av DNA-et i FINN.no, forteller innovasjonskatalysator Karina Birkeland Lome i dette HRtv-innslaget.

Agilitet

Organisasjonsutvikling

Agilitet – buzz med mening

HR kritiseres tidvis for å være moteorientert. Å la seg inspirere av fine buzzwords og fange opp og bruke trender og nyord for det som de måtte være verd og mere til. Noe av kritikken er sikkert med rette. Noen buzzwords er av typen BOHICA – Bend Over Here It Comes Again. Men samtidig kan buzzwords være en indikasjon på bakenforliggende skifte I tankesett, nye muligheter eller nye trusler i handlingsmiljøet. Agilitet – smidighet - er et slikt ord.

expats2

Organisasjonsutvikling

Betydningen av kulturell sensitivitet i seleksjon og trening av ”den rette expaten”

Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsendelse av expats kan være et viktig strategisk grep knyttet til organisasjonens fremtidige utviklingsmuligheter.

uis-students-jeremy-wilburn-flickr-cc

Organisasjonsutvikling

Vil fremtidens organisasjonsform være arbeidsfellesskap?

I dag bruker vi de samme strukturer og måter for å organisere arbeid på som vi har gjort gjennom mange tiår. Er det på tide å utforske mer effektive måter å utnytte vår kollektive kompetanse?

fag prestasjon belonning-450x300

Organisasjonsutvikling

Bærekraftig HR

Bærekraftens fødsel. I Brundtlandrapporten fra 1987, der begrepet bærekraftig utvikling første gang ble brukt, lød definisjonen «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov».

amesjump

Organisasjonsutvikling

Medarbeiderundersøkelser – en uutnyttet «skattekiste»?

Medarbeiderundersøkelser har et urettmessig dårlig rykte. Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelser både brukes og misbrukes. Når de brukes godt, kan de være en skattkiste, både for virksomheten og medarbeiderne.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!