alx-toppbanner

Dato: 1. februar 2016

ALx - Arbedslivindeksene - er en halvårlig måling av hvordan det står til norsk arbeidsliv. Vi ser på lederskap, gjennomføringsevne, endringsvilje og engasjement slik folk flest opplever det i hverdagen. I tillegg dypdykker vi i et eller flere tema - denne gang produktivitet i offentlig sektor.

ALx III: Hvordan ser det norske folk på produktivitet i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor tror private kan drive viktige samfunnsinstitusjoner bedre enn det offentlige. TNS Gallup og HR Norges halvårlige Arbeidslivsindeks viser dessuten at halvparten av alle arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn hvis det blir en aktuell problemstilling.

Alx Iii Beregnet Produktivitetsforskjell

Også offentlig ansatte mener private kan drive sykehus bedre

Mer enn 80 prosent av alle arbeidstakere rangerer sin egen virksomhet som meget produktiv. Men på spørsmål om hvilken sektor som kan drive viktige samfunnsfunksjoner best, svarer et flertall - også de som er ansatt i offentlig sektor - at private kan gjøre det bedre.

Les mer
Alx Iii 2016 01 Villighet Til Lonnsnedgang

Halvparten av norske arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn

Arbeidslivindeksen ALx fra TNS Gallup og HR Norge har spurt om ansatte er villig til å gå ned i lønn dersom det blir en aktuell problemstilling. Overraskende mange sier ja.

Les mer
Alx Iii Privat Eller Offentlig Hvem Er Best Fig 2

Privat eller offentlig – hvem er best på produktivitet?

Avdelingsdirektør Harald Djupvik i TNS Gallup går i denne artikkelen i dybden på funn fra TNS og HR Norges halvårlige undersøkelse ALx – Arbeidslivindeksene.

Les mer

3 minutters video: Harald Djupvik om funneneTNS Gallups assisterende direktør Harald Djupvik går gjennom noen av funnene i Arbeidslivindeks nr. 3. TNS og HR Norge lager denne indeksen to ganger i året for å ta temperaturen på arbeidslivet. Denne gangen er det spesielt fokus på produktivitetsforskjeller mellom offentlig og privat sektor. Her er noen av de overraskende funnene.Om undersøkelsen

Arbeidslivindeksen (ALx) gjennomføres to ganger i året som et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup. Hensikten er over tid å følge utviklingen av viktige trivsels- og produktivitetsfaktorer som ledelseskvalitet, engasjement, gjennomføringsevne og endringsevne. Hver måling tar dessuten et dypdykk i et utvalgt tema. I denne tredje runden av undersøkelsen (januar 2016) er temaet hvordan norske arbeidstakere ser på produktivitet i offentlig sektor. I tillegg er det blitt spurt om arbeidstakere er villige til gå ned i lønn hvis det kreves. 1055 arbeidstakere har svart.

Om TNS Gallup

TNS Gallup er Norges største markedsanalyseinstitutt med over 150 ansatte i Norge. I tillegg ble TNS Gallup i 2008 en del av WPP, et av verdens største internasjonale kompetansenettverk inn kommunikasjonstjenester. I WPP er TNS organisatorisk plassert i Kantar Group, WPPs organisasjon for medie- og markedsanalyse. Gjennom TNS sin internasjonale organisasjon kan TNS Gallup gjennomføre prosjekter i de fleste aktuelle land i verden.

Om HR Norge

HR Norge er en faglig medlemsorganisasjon for human resources i Norge. Med 3.000 bedrifts- og individuelle medlemmer er HR Norge en arena som favner de fleste arbeidstakere i Norge.

Hva media skriver om ALx

2016 01 31 Her Gikk De Ansatte Ned I Lonn For A Spare Arbeidsplasser

Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

E24, Stavanger Aftenblad, Byggeindustrien og andre medier skriver om at halvparten av norske arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn dersom det kreves.

Les mer
2016 02 04 Finansavisen Alx Private Best Mener Offentlig Ansatte Thumb

Private kan gjøre det bedre enn det offentlige, mener offentlige

Private arbeidstagere mener sykehus, barnehager, aldershjem og andre viktige samfunnsfunksjoner er rundt 30 prosent mer effektive hvis virksomheten er privat, skriver Finansavisen. Saken er også plukket opp av Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv og andre.

Les mer
alx-toppbanner

Forrige Arbeidslivindeks

Her er ALx II fra høsten 2015.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!