alx-toppbanner-ledere

ALx: «Ledere trenger støtte»

Norske lederes engasjement for jobben er betydelig redusert fra januar til august. Ledernes tro på egen virksomhets gjennomføringsevne er også nedadgående.

Tradisjonelt er ledere mer engasjert i jobben sin enn medarbeiderne, og det er de også i runde nummer 2 av TNS Gallup og HR Norges Arbeidslivsindeks (ALx). Men det siste halve året er avstanden blitt mindre.

— Det er helt naturlig at lederne er de først som reagerer når nedgangstider rammer, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Ledere ligger fremdeles høyere enn ikke-ledere, men har en større nedgang på engasjement og gjennoomføringsevne.— De har bedre innsikt i «krystallkulen» enn andre i bedriften, og føler et større ansvar. Det vi ser gjenspeilet blant lederne vil etter hvert kunne spre seg til andre i virksomhetene.

Han minner om at lederrollen er spesielt belastende i nedgangstider

.— En ting er at de selv er utsatt, men de må også ta tøffe beslutninger som påvirker mennesker rundt dem, samtidig som selv skal utstråle trygghet og autoritet og være et fast punkt for medarbeidere som opplever usikkerhet. Dette er meget krevende, både fysisk og emosjonelt, sier han.

ALx vår og høst 2015 for ikke-ledere

— Mange norske virksomheter har for lite fokus på støtte til å gi støtte og hjelp til sin mellomledere slik at de blir i stand til å håndtere utfordringene nedgangstider gir best mulig, sier Bolstad.

ALx gir en skår fra 0 til 100 på fire områder: engasjement, gjennomføringsevne, endringsevne og lederkommunikasjon. Norske ledere skårer i august 79 poeng, en nedgang på 4 % (3 poeng) fra januar, da skåren var 82 poeng. Ledere gleder seg i mindre grad til å gå på jobben, de svarer i mye mindre grad at de er engasjert i jobben, og de syns i mindre grad at målene som er satt motiverer dem til innsats.

Lederkommunikasjonsindeksen i privat sektor faller mer enn offentlig sektor, men den statlige og fylkeskommunale delen av offentlig sektor faller sterkere.

Fallet er større for ledere på engasjement og gjennomføring, men høyere enn for ansatte på endringsevne og lederkommunikasjon.

Ved forrige undersøkelse var kvinner mer engasjert, hadde større tro på gjennomførings- og endringsevne, og var mer fornøyd med lederkommunikasjon enn menn. Nå har kvinner falt ned på omtrent samme nivå som menn.

Lavt utdannede er spesielt misfornøyd med lederkommunikasjon, mens høyt utdannede er blitt mindre engasjerte.

Totalindeksene for landet som helhet viser også en fallende tendens.

alx-alleindekser-helelandet

ALx-skårene i januar og august 2015, på de fire indeksene vi måler

alx-toppbanner

ALx-resultatene høsten 2015

Hovedartikkelen gir en oversikt over noen av funnene fra høstens ALx fra TNS Gallup og HR Norge.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!