alx-toppbanner-kompetanse-vs-engasjement

250.000 ansatte får ikke brukt sin kompetanse

250.000 norske arbeidstakere føler at deres kompetanse ikke blir brukt. Lederne deres er ikke enige.

«Det er et betydelig uutnyttet potensial for verdiskapning i norsk arbeidsliv, og spesielt i privat sektor»

- Espen Figenschou, TNS Gallup

10 % av alle arbeidstakere rapporterer at de i svært liten eller liten grad får utnyttet sin kompetanse i jobben. Mindre enn 2 % av lederne deres svarer det samme når de blir bedt om å vurdere i hvilken grad de greier å utnytte medarbeidernes kompetanse.

alx-kompetanse-vs-engasjement

TNS Gallup og HR Norges ALx (Arbeidslivindeks) viser en klar sammenheng mellom hvordan medarbeidere opplever at deres kompetanse benyttes og deres engasjement, gjennomføringsevne, endringsevne og opplevelse av leders kommunikasjon.

Medarbeidere og ledere er uenige om i hvilken grad virksomhetens kompetanse benyttes. Inkluderer vi de som sier at de «i noen grad» opplever at deres kompetanse benyttes, er det hele 900.000 nordmenn (34%) som daglig opplever at de går til en jobb hvor deres potensial ikke tas fullt ut.

— Undersøkelsen viser at det er et betydelig uutnyttet potensial for verdiskapning i norsk arbeidsliv, og spesielt i privat sektor, sier prosjektleder for undersøkelsen, Espen Aleksander Figenschou i TNS Gallup.

— Når mer enn en 1 av 3 arbeidstakere – og hele 4 av 10 i privat sektor — opplever at de ikke får anvendt sin kompetanse går det sterkt ut over motivasjon, engasjement og prestasjon.

Han minner om at humankapital er vår viktigste nasjonalformue, med en fremtidig verdi som er 20 ganger større enn verdien av oljen.

Lederes vurdering av hva de får ut av sine medarbeidere.Det er et stort sprik i ledere og medarbeideres opplevelse av hvordan kompetanse anvendes.

— Det er helt sikkert mange ledere som ikke er flinke nok til å ta i bruk den enkeltes kompetanse, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

— Samtidig vet vi at mange virksomheter har en sammensetning av kompetanse som gjør at mange flere i prinsippet kunne gjort en bedre jobb, men hvor jobben er opptatt. Mange har tatt en høy utdannelse de ikke får brukt og noen må jobbe innenfor andre fagfelt enn de helst skulle ønske seg. Det blir fort baksiden av medaljen ved å velge utdannelse kun etter hjerter, sier han.

alx-toppbanner

ALx-resultatene høsten 2015

Hovedartikkelen gir en oversikt over noen av funnene fra høstens ALx fra TNS Gallup og HR Norge.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!