Gelx 2017 Onboarding Oppslag

Dato: 25. august 2017

Skrevet av: Paal Leveraas

GELx 2017: Bare 3 av 10 nyansatte får et introduksjonsprogram

Du får aldri en andre mulighet til å skape et godt førsteinntrykk, sier et gammelt ordspråk. Men norske arbeidsgivere er ikke spesielt gode til å ta imot nye arbeidstakere. Bare 31 prosent av norske arbeidstakere svarer at de var gjennom et introduksjonsprogram da de begynte i sin nåværende jobb. 

Det er godt bak både Sverige (45%) og Danmark (39%), og plasserer oss på 33. plass blant de 42 landene som er med i årets Global Employee and Leadership Index (GELx).

Mangler fokus på det som virker best

Brorparten av de som faktisk har fått et introduksjonsprogram forteller at det som skjedde var at de fikk en gjennomgang av bedriftens mål, visjoner og strategier; samt ble introdusert til sine kolleger i samme avdeling.

To typiske komponenter i introduksjonsprogram som anses å være mest nyttig, er de to som brukes minst. 

Et av de tiltakene som virker best er å bli introdusert ikke bare til kolleger i samme avdeling, men også på tvers av funksjoner og avdelinger i virksomheten. Dette er den nest minst brukte komponenten i norske virksomheters introduksjonsprogram.

Helt nederst på listen over hva som blir brukt ligger det som også står øverst på listen over hva som gir mest effekt: Å gi den nyansatte tilgang på en mentor. coach eller «fadder» som vedkommende kan støtte seg til i den første forvirrende tiden.

Gelx 2017 Onboarding Thumb

Selv om effekten er høyest når ansatte får en mentor og introduseres til andre avdelinger, er dette de to tiltakene som er minst brukt i norske onboarding-program.

Lavthengende frukt

Gode introduksjonsprogram er viktig. Det gjør at den nyansatte raskere blir produktiv, opplever mestring og mening og også får høyere motivasjon og arbeidsglede. HR Norge og Ennovas datagrunnlag for 2017 viser tydelig at jo flere aktiviteter det er i et introduksjonsprogram, jo høyere arbeidsglede og lavere ønske om å slutte (turnoverintensjon).

Det er kostbart å miste ansatte, og det skal overraskende lite ekstra innsats til for å berede grunnen for en lavere turnover. Spesielt for små og mellomstore virksomheter er dette lavthengende frukt med stor oppside. HR Norges beregninger viser at dårlig introduksjon, eller «onboarding» som det også kalles, koster norske virksomheter millioner av kroner hvert år.

- Gode introduksjonsprogram forlenger «hvetebrødsdagene» og gir positive ringvirkninger som varer i mange år, sier markedsdirektør Simon Østervig i Ennova.

Gelx 2017 Onboarding Thumb 2

Arbeidsgleden holder seg høyere over tid blant de som svarer at de var gjennom et introduksjonsprogram da de begynte i jobben.

Frilanssamfunnet

Med fremveksten av nye arbeidsformer, hvor vi får stadig flere korttidsansatte eller frilansere, blir disse problemstillingene forsterket.

- Det er en klar internasjonal trend at virksomheter består av en blanding av faste ansatte og innleide eksperter, og de innleide er ofte også bare «virtuelt» til stede i teamene, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge. 

– Det betyr at bedriftskultur må ivaretas og bygges på tvers av ulike typer tilknytningsformer, og nettopp kultur er noe som skal og må legges vekt på i introduksjonsprogrammer. Dette skaper helt nye utfordringer som vi ikke helt ser løsningen på ennå, legger Bolstad til.

Gelx17 Thumb Original

Tilbake til hovedsaken

Du har lest en undersak til vårt rapportsammendrag av Global Employee and Leadership Index. Klikk for å gå tilbake til hovedsaken.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!