Arbeidsglede 1

Dato: 25. august 2017

Skrevet av: Paal Leveraas

GELx 2017: Hvordan skapes gode arbeidsdager?

Et gjennomgående funn gjennom alle år i både Global Employee and Leadership Index og andre undersøkelser er at nordmenn flest er svært glad i jobben sin, og vi er ikke veldig nøye på om vi jobber i fritiden eller omvendt, så lenge vi opplever at jobben blir gjort.

Sammenlignet med for ti år siden har det vært en markant økning av arbeidstakere som sier at de tar med seg jobben inn i fritiden. 

Da vi i GELx-rapporten som ble utgitt i 2007 (den gang med navnet European Employee Index) ba respondentene ta stilling til påstanden «jeg tenker sjelden på jobben i fritiden» var det færre enn halvparten som ikke kunne svare ja på dette spørsmålet. Ti år senere ser vi en sterk økning.

- Nordmenn er på andreplass i verden hva gjelder å ta jobben med seg hjem, kommenterer Simon Østervig, markedsdirektør i Ennova. 

– Bare litauere tenker mer på jobben i fritiden enn oss.

Årsaken til denne utviklingen er antagelig en kombinasjon av teknologi og dedikasjon. Vi er som kjent i verdenstoppen i arbeidsglede, og siden Steve Jobs den 9. januar 2007 introduserte iPhone med ordene «i dag skal Apple gjenoppfinne telefonen» har de teknologiske mulighetene til å dyrke denne gleden, hvor som helst, når som helst, eksplodert.

– Virksomhetene ønsker mer fleksibilitet. Samtidig ser vi at arbeidstakere har stadig større forventninger til autonomi, fleksibilitet, kommunikasjon og lederskap, og teknologien gjør det enklere for arbeidsgivere å imøtekomme disse behovene, sier Even Bolstad. 

- Arbeid og privatliv glir over i hverandre – på godt og vondt. Stadig mindre kan i praksis reguleres samtidig som arbeidstakerne skal vernes – også mot seg selv. Dette gir utfordringer som først og fremst må løses gjennom tillit, dialog og tydelig forventningsavklaring, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Hvor mye vi tenker på jobben i fritiden varierer mye med hva slags jobber vi har. De som i størst grad tar med seg jobben inn i resten av døgnet er ledere, og hakk i hel kommer de som driver med undervisning og forskning. Også ansatte i bygg og anlegg tenker mye på jobb.

Nederst på skalaen ligger håndverkere og transportarbeidere.

Gelx 2017 Tenke Jobb Fritid 2

Ansatte i undervisning og forskningssektorene er de som i minst grad sier at de legger jobben igjen på jobben og lar fritid være fritid. Norge som helhet er nr. 2 i verden på å tenke jobb på fritiden, bare slått av Litauen.

Graden av sammenblanding av jobb og privatliv understrekes ved at vi ligger svært høyt på verdensrankingen på spørsmålet «når jeg har fri kan min arbeidsgiver alltid kontakte meg via epost eller telefon».

God balanse

Til tross for dette opplever arbeidstakere at det er en god balanse mellom jobb og fritid. På spørsmålet «det er vanligvis god balanse mellom mitt arbeidsliv og mitt private liv» er vi enda en gang på førsteplass i verden.

Arbeidsglede 2 W590

Det er små forskjeller på hvordan folk opplever arbeidsdagen i Norden, men Norge skiller seg spesielt ut på "Når jeg er borte kan arbeidsgiveren min alltid kontakte meg på epost eller telefon".

Gelx17 Thumb Original

Tilbake til hovedsaken

Du har lest en undersak til vårt rapportsammendrag av Global Employee and Leadership Index. Klikk for å gå tilbake til hovedsaken.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!