Gelx 2017 Sluttegrunn Oppslag

Dato: 25. august 2017

Skrevet av: Paal Leveraas

GELx 2017: Hvorfor dine ansatte slutter

Norske ledere får jevnlig strykkarakter fra ansatte. Men det er ikke lederkvaliteten som er den direkte årsaken til at folk slutter, viser Global Employee and Leadership Index 2017 fra HR Norge og Ennova.

Norske ledere er ikke spesielt dyktige som ledere. 1/3 av de ansatte er direkte misfornøyd med måten nærmeste leder gjør jobben. Særlig får lederne kritikk for manglende feedback. 

Likevel går nordmenn flest på jobb hver dag med en arbeidsglede som får de fleste andre nasjoner til å rødme av misunnelse.

Men lederen er nå i det minste delvis frikjent.

- Ledelsen er ikke den viktigste direkte faktoren for at en ansatt skal oppleve at arbeidet er givende, men vi ser at virkningen av den norske lederstilen slår inn positivt likevel, sier markedsdirektør Simon Østervig i Ennova. 

– Det som først og fremst skaper arbeidsglede er jobbinnholdet. Og lederen er jo den som påvirker det mest, sier han. Ikke minst er norske ledere flinke til å vise tillit og gi «sjølråderett» i jobben.

Hvorfor folk slutter

Så kan dette fenomenet kanskje også ha en parallell forklaring. For mye tyder på at de som er aller minst fornøyd med sjefen sin finner seg en ny sjef hos en annen arbeidsgiver. 

De to viktigste grunnene til at folk leverer inn sin oppsigelse er nemlig jobbinnhold og lønn. Først på tredje plass kommer nærmeste leder. 

Gelx 2017 Sluttegrunn Thumb

Relativ effekt på ønske om å slutte i jobben.

Vi spurt også lederne hvilke konsekvenser det vil ha om de mister en av sine beste medarbeidere. Over halvparten svarer at det vil gi de gjenværende medarbeiderne en tyngre og større arbeidsbelastning. For mer enn fire av ti ledere vil det også bety at de selv må bidra inn i oppgaver i større grad enn før, noe som medfører at de får mindre tid til ledelsesoppgaver. 

I virksomheter preget av store endringer og avdelinger med mange utfordringer kan dette være spesielt kritisk.

De ti mest tungtveiende konsekvensene av at medarbeidere slutter er, i følge respondentene i GELx 2017:

  1. 51 % Tyngre arbeidsbelastning for de som blir igjen
  2. 45 % Jeg må bidra mer enn forutsatt til å håndtere oppgaver
  3. 24 % Vi må ta inn konsulenter, vikarer eller lignende for å håndtere oppgavene våre
  4. 23 % Vi blir ikke i stand til å håndtere alle våre oppgaver
  5. 16 % Vi bruker for mye tid til å håndtere oppgaver
  6. 15 % Vi kan ikke utføre oppgavene innenfor nødvendig standard
  7. 14 %  Misnøye blant gjenværende medarbeidere inntil ny medarbeider er på plass
  8. 14 % Det blir vanskelig eller umulig for oss å nå avdelingens mål
  9. 13 % Vi kan ikke utføre oppgavene i tiden
  10. 13 % Vi ikke gi kundene våre de rette produkter og tjenester

- Turnover er meget kostbart, kommenterer daglig leder Even Bolstad i HR Norge. - Vi ser at det ofte ikke er så mye som skal til for å avhjelpe årsakene til at folk slutter. På den annen side er en viss turnover både bra og nødvendig, slik at man får inn ny kompetanse.

Gelx17 Thumb Original

Tilbake til hovedsaken

Du har lest en undersak til vårt rapportsammendrag av Global Employee and Leadership Index. Klikk for å gå tilbake til hovedsaken.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!