Gelx 2017 Halveringstid Kompetanse Oppslag

Dato: 25. august 2017

Skrevet av: Paal Leveraas

GELx 2017: Norske ledere med skylapper mot digital fremtid

9 av 10 norske ledere mener at de har den kompetansen som kreves blant sine medarbeidere. Enten er dette meget gode nyheter, eller - mer sannsynlig - et utslag av manglende innsikt i hva som kreves når digitalisering og automatisering skyter fart.

Mens eksperter over hele verden varsler et digitalt ragnarokk i arbeidslivet, og advarer om at det er store kompetansehull som må fylles, er mer enn 9 av 10 norske ledere trygge på at deres medarbeidere har den kompetansen som trengs. 

Årets Global Employee and Leadership Index fra Ennova og HR Norge viser at 94 prosent av norske ledere mener deres medarbeidere har den rette kompetansen.

I en verden hvor digitalisering, automatisering og robotisering ifølge ekspertene truer med å snu opp ned på hele arbeidslivet slik vi kjenner det i dag, ser det ut som om norske ledere har satt skylappene på.

De holdningene Ennova avdekker med sine omfattende funn fra Norge og 41 andre land er bekymringsfulle. Kravene til digital kompetanse både hos ledere og ansatte er sterkt økende, nesten fra dag til dag. 

Når 9 av 10 norske ledere mener at deres ansatte er tilstrekkelig rustet til å møte dagens og fremtidens kompetansekrav, står det i skarp kontrast til virkelighetsbildet som avtegner seg mot bakteppet av digitalisering og automatisering.

Det norske arbeidslivet har ikke bare bruk for å oppgradere kompetansen, men først og fremst å forstå at det er nødvendig å oppgradere kompetansen.

Det digitale kompetansegapet i arbeidslivet vokser over hele verden. En undersøkelse fra PwC (Global Digital IQ Survey 2017) viser at andelen virksomheter som anser seg selv som tilstrekkelig digitalt kompetente har stagnert, og de siste årene faktisk gått ned. Fra 2016 til 2017 gikk andelen teknologiledere som anser sine virksomheter som digitalt kompetente fra 67 til 52 prosent.

Årsaken er ikke at de ansatte blir mindre digitalt kompetente, men at dagens arbeidsmarked krever stadig mer av hver enkelt.

Fra investering til kultur

I en artikkel i Harvard Business Review påpeker Jeremy Goldman at ordet «digitalisering» pleide å bety at man investerte i teknologi for å understøtte eksisterende prosesser, og kanskje også at man var tilstede i sosiale medier. I dag har ordet fått en mye videre betydning. 

Når vi snakker om en digital virksomhet i dag, handler det om en virksomhetskultur som er fundert på og lever i det digitale univers. I dette universet dukker det stadig opp aktører som leverer kundeopplevelser tusen ganger bedre og til en brøkdel av prisen av det etablerte næringslivet. 

Eksisterende virksomheter må møte og takle disruptive utfordringer kontinuerlig. Det krever mer enn en fin Facebook-side. Det krever en radikal, digital kulturtransformasjon.

Det har åpenbart ikke norske ledere forstått. Mange av dem er selv digitale analfabeter. 

Ikke så rent få arbeidstakere vil liste blant sine største digitale utfordringer det å bruke Excel bedre og dernest finne ut hvordan man automatisk kan filtrere epost i Outlook inn i de rette mappene.

Det er grunn til å være bekymret.

Løfter vi blikket fra den enkelte virksomhet til storsamfunnet, er det også grunn til å rope (enda et) varsko. Vi har grunn til å tro at det amerikanske arbeidslivet er noen år mer digitalt modne enn vårt, og der ser vi at antallet ledige jobber har vokst de siste årene. Likevel er antallet nyansettelser stabilt. 

Problemet er at typen kompetanse som etterspørres ikke matcher med den som er tilgjengelig. Arbeidsstyrken er rett og slett ikke i stand til å dekke etterspørselen etter høyt utdannede, høykompetente arbeidstakere, slik det fremgår blant annet av denne studien fra Pew Research

Vi bør ta disse signalene på alvor, og intensivere oppgraderingen av vår digitale kompetanse. Og digital kompetanse handler ikke om å kunne programmere. Digitalt kompetente arbeidstakere kjennetegnes først og fremst av en god miks av analytiske og sosiale evner kombinert med en evne og vilje til å omfavne og ta i bruk nye muligheter.

Det er ikke medarbeiderne det står på. Ansatte i norske virksomheter er svært opptatt av sin egen kompetanseutvikling, og deltar i mange aktiviteter. 

Gelx 2017 Ledere Kompetanse Hvordan

Norske medarbeidere lærer først og fremst ved å snakke med kolleger og gjennom kurs. Selv om norske medarbeidere jevnt over er veldig interessert i å lære nytt, er det verdt å legge merke til at 8 % overhodet ikke gjør noe utenfor jobben for å bli smartere.

Gelx17 Thumb Original

Tilbake til hovedsaken

Du har lest en av undersakene til vårt rapportsammendrag av Global Employee and Leadership Index 2017. Klikk deg tilbake til hovedsaken her.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!