Skrevet av: Henrik Øhrn

HR Lønnsrapport 2014

HR lønnsrapport 2014 er lansert. Rapporten er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport kan du lese om:

  • Grunnlønn og variabel lønn for HR-stillinger
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom spesialister og generalister i HR
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter

Avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten

Dette er åttende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Hay Group, og det er Hay Groups database som ligger som grunnlag i årets rapport. Rapporten bør leses sammen med temaheftet vi har utarbeidet om belønning.

HR Lønnsrapport 2014

HR Lønnsrapport 2014

(Passordbeskyttet medlemsfordel)

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!