Forside Hru 2018

Dato: 8. februar 2019

Skrevet av: Henrik Øhrn

Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2018». Rapporten tar for seg dilemmaer knyttet til kompetanseutvikling, oppfølgning av nøkkelpersoner, kontrollmekanismer, samt standardisering av HR-prosesser.

I fjorårets rapport så vi hvordan virksomhetene opplevde de største og tyngste arbeidslivstrendene – digitalisering, fleksibilitet, demografiske endringer samt fokuset på analyser. I årets rapport har vi dykket ned i hva de konkret gjør med det, og hvilke nye dilemmaer og problemstillinger som kommer på banen når arbeidslivet endrer seg.

De fire dilemmaene rapporten diskuterer er:

  • Utvikle kompetanse eller anskaffe ny?
  • Kampen om talentene eller kampen om alle de andre?
  • Behov for styring eller behov for autonomi?
  • Behov for standardisering eller behov for personlig tilpasning av HR-prosesser?

Funn fra rapporten indikerer at mange organisasjoner har kommet frem til gode og spennende løsninger på dilemmaene, men også at mange sliter med å finne balansen mellom virksomhetens, individenes og samfunnets behov.
Utdrag fra rapporten viser at 38% av organisasjonene i mindre grad kartlegger individuelle kompetansegap. Bruken av videreutvikling av medarbeidere som tiltak har falt siden i fjor, og bruken av innleie av arbeidskraft har økt.
Blant store organisasjoner er det kun 32% som har prosesser for å identifisere personer med kritisk kompetanse, og at de som har slike prosesser på plass i større grad klarer å beholde den kritiske kompetansen.
Vi ser også at organisasjonene i gjennomsnitt skårer høyere på bruk av kontrollmekanismer enn på bruk av autonomi, og at de som har lavere grad av autonomi også sliter med å beholde kritisk kompetanse.
Når HR utvikler nye prosesser og HR-tjenester ser vi at 51% kartlegger ansattes behov, og at de områdene som i størst grad har vært gjenstand for standardisering er rekruttering, medarbeideroppfølgning og onboarding. Alle disse eksemplene med funn diskuteres i rapporten, med et konstruktivt blikk på mulige tiltak. 

For å lese mer kan du laste ned rapporten her. 

Forside Rapport Hru 2018

HR undersøkelsen 2018

I årets rapport har vi dykket ned i hva de konkret gjør med digitalisering, fleksibilitet, demografiske endringer samt fokuset på analyser, og hvilke nye dilemmaer og problemstillinger som kommer på banen når arbeidslivet endrer seg.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!