emergency exit 600x400

Dato: 23. juni 2016

Skrevet av: Henrik Øhrn

Turnover - revidert temaark

Et måltall mange virksomheter benytter seg av er «Turnover». Men hva indikerer det, hvordan måles det, og hvordan får man økt nytten av å fokusere på det?

Turnover varierer selvsagt med tidene og tilganger i arbeidsmarkedet, og mens mange mener at det har stabilisert seg mener andre at det kommer til å øke fremover. Mange skal pensjonere seg i årene som kommer, og mange unge som forventes å skifte jobb ofte skal inn i arbeidsmarkedet. Men selv om mange virksomheter ikke har voldsomme vekst-ambisjoner for dette året så bruker de mye ressurser på rekruttering fordi "skuta lekke i bunnen" og det er et jevnt sig av medarbeidere ut av virksomheten. Gode medarbeidere er attraktive i arbeidsmarkedet uansett, og jobbmarkedet er tilsynelatende blitt mer åpent igjen. Ansatte eksponeres stadig for fristende jobbtilbud med muligheter andre steder eller i mindre utsatte bransjer. Men mye tyder på at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden av gjerdet. Nær halvparten av de som slutter ett sted er misfornøyde i den nye virksomheten, og dette kan tyde på at virksomheter har en tendens til å overselge seg i markedet. Et ordtak sier at folk begynner på grunn av de interessante oppgavene, men slutter på grunn av sjefen. Bildet viser seg ofte å være mer nyansert, og HR Norge opplever økt etterspørsel etter informasjon om turnover, sluttårsaker, mottiltak og best practice som bidrar til å redusere uønsket turnover.

I Norge plikter ikke virksomhetene å registrere turnover på samme måte som de registrerer sykefravær eller arbeidsrelaterte skader, men mange ønsker likevel å ha tett oppfølgning av hvor mange som slutter fordi det kan svekke leveringsevnen.

I følge tall fra Cranet-undersøkelsen som ble gjennomført i Norge i 2015 av HR Norge og NHH måler og rapporterer 63% av virksomhetene turnovertall. En av grunnene til at mange (også relativt små virksomheter) registrerer turnovertall er nok at det er tall som er lett tilgjengelig og slik sett teknisk lett å lage målingstall av - uavhengig av hvor viktig turnover i realiteten er for virksomheten og hvorvidt turnover er et nøkkeltall eller ei. Samtidig vet vi at det å måle turnoverintensjon blant de ansatte kan være blant de beste predikatorene for fremtidig økonomisk utvikling i virksomheten.

HR Norges temaark er medlemsfordel som krever innlogging.
Ikke medlem? Les mer om medlemskap og innmelding her.

Logg inn og få tilgang til temaarket om turnover her:

Temaark turnover

Temaark

Turnover

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!