Administrasjon

Olaug Merete Dybedal

Leder organisasjon og prosjekter

Olaug Merete Dybedal

Helhetsansvar for organisasjon og prosjekter i HR Norge, inkludert administrasjon og regional organisasjon.

+47 916 68 330

Heidi Berg

Teamleder administrasjon

Heidi Berg

Svarer på henvendelser om alle HR Norges arrangementer i tillegg til generell medlemsservice.

+47 482 84 218

Siri Rasta Jensen

Koordinator administrasjon

Siri Rasta Jensen

Svarer på henvendelser om alle HR Norges arrangementer i tillegg til generell medlemsservice.

+47 911 00 022

Kathrine Larsen

Koordinator administrasjon

Kathrine Larsen

Svarer på henvendelser om alle HR Norges arrangementer i tillegg til generell medlemsservice.

+47 984 38 098

Gabriella Seiler

Koordinator administrasjon

Gabriella Seiler

Svarer på henvendelser om alle HR Norges arrangementer i tillegg til generell medlemsservice.

+47 452 37 492

Elizabeth Waaland

Koordinator administrasjon

Elizabeth Waaland

Svarer på henvendelser om alle HR Norges arrangementer i tillegg til generell medlemsservice.

+47 970 90 874