Priser og utmerkelser

HR Norge deler ut høythengende priser til personer og virksomheter som har bidratt til utvikling av HR-faget. Årlig deler vi ut HR Norges Kompetansepris på våren, og HR Norges Lederpris på høsten. HR Norges Ærespris er ikke årlig og tildeles når vi finner verdige kandidater.

HR Norges Lederpris

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Prisen går til en norsk leder som har utøvet ledelseskunsten innen personalfeltet.

Les mer

HR Norges Ærespris

HR Norges Ærespris deles ut til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte.

Les mer

HR Norges Kompetansepris

HR Norges Kompetansepris er etablert for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Hvert år deles HR Norges Kompetansepris ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Les mer

Foreslå kandidater til prisene her: