HR Norge

En effektiv strategisk HR-funksjon bidrar med et sett av HR-aktiviteter som har til hensikt å nå virksomhetens mål.

Organisasjon

En virksomhets mål og strategi bør være bestemmende for valg av organisasjonsstruktur. Hensikten med prosessen og valg av design er å sikre at individuelle jobber er tilpasset hverandre, og at det er god og effektiv flyt i virksomhetetens aktivitet.

Endringsledelse, Organisasjonsdesign, Kultur og verdier, Internkommunikasjon, Organisasjonsutvikling

Gå til tema

Ressursplanlegging og rekruttering

Ressursplanlegging og rekruttering er de målrettede aktivitetene som har til hensikt å skaffe tilveie de menneskelige ressurser som skal til for at virksomheten skal lykkes – det være seg gjennom egne ansatte, tilknyttede partnere eller innleide.

Ressursplanlegging, Employer branding, Rekruttering, Introduksjon / Onboarding

Gå til tema

Læring og utvikling

Kompetanseutvikling handler om å videreutvikle eller lære seg nye kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å utføre arbeidet. Kompetanseutvikling forutsetter læring som er tilegnelse av ny eller endret kompetanse.

Kompetansestyring, Lederutvikling, Talentstyring

Gå til tema

Prestasjonsstyring og belønning

Prestasjonsstyring er en kontinuerlig prosess der leder og organisasjonidentifiserer, måler utvikler medarbeidernes prestasjonerog knytter disse til virksomhetens mål. Belønning beskriver hvordan lønn og ytelser blir brukt strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping.

Prestasjonsstyring, Belønning

Gå til tema

Arbeidsgiverforhold

Arbeidsgiverforhold omhandler de formelle rammene virksomheten har knyttet til inngåelse, forvaltning og avvikling av arbeidsforhold. Rammene kan være eksternt pålagt eller internt besluttet. Det dreier seg om å nå mål gjennom å bruke arbeidsgivers handlingsrom og styringsrett, samt å være en profesjonell arbeidsgiver ved å følge spillereglene i arbeidslivet i et tillitsfullt partssamarbeid.

Juridiske rammer, Personalpolitikk, Partsforhold, HMS

Gå til tema

Strategisk HR

Strategisk HR er det mønster eller sett av HR-aktiviteter som har til hensikt å bidra til å nå virksomhetens mål.

Strategi, Styring (Management), Lederskap (Leadership), Måling og analyse, HR teknologi

Gå til tema

Rapporter

Her finner du omtale av rapporter og undersøkelser med mulighet for å laste ned disse. Rapportene er passordbeskyttede medlemsfordeler. Fullstendig oversikt over rapporter og temaark for nedlasting finner du under fanen Kompetansetilbud.

Gå til tema

HR Norges HR-profiler

HR Norges ukentlige HR-profiler ønsker å synliggjøre hverdagsheltene i HR - virkelige mennesker i virkelige HR-jobber, hvem de er, hva de tenker, hva de gjør.

Gå til tema

Siste fra HR Norge

Eva Gjovikli Foto Paal L Thumb

HR Norges HR-profiler

Fra revisjon til lederutvikling: Eva byttet kalde tall med varme ledere og hotte trender

Det viktigste for topp- og HR-ledere i dag er hvordan virksomheten skal restruktureres. Hierarki funker ikke lenger. Hva som funker? Det er komplisert, som det heter på Facebook. En som vet mer enn de fleste er lederutvikler Eva Gjøvikli. Her er månedens HR-profil.

Hr Treknologi

HR teknologi

HR har tre digitale utfordringer – hva innebærer det egentlig?

Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter. Men til tross for dette har vi ikke evnet å ta ut de potensielle produktivitetsgevinstene. Hva er årsakene? Deloitte´s Global Human Capital Trends 2017 hevder at det koker ned til virksomhetenes strategier knyttet til humankapitalen.

Gelx 2017 Halveringstid Kompetanse Oppslag

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Norske ledere med skylapper mot digital fremtid

9 av 10 norske ledere mener at de har den kompetansen som kreves blant sine medarbeidere. Enten er dette meget gode nyheter, eller - mer sannsynlig - et utslag av manglende innsikt i hva som kreves når digitalisering og automatisering skyter fart.

Gelx 2017 Onboarding Thumb

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Bare 3 av 10 nyansatte får et introduksjonsprogram

Arbeidsglede 1

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Hvordan skapes gode arbeidsdager?

Et gjennomgående funn gjennom alle år i både Global Employee and Leadership Index og andre undersøkelser er at nordmenn flest er svært glad i jobben sin, og vi er ikke veldig nøye på om vi jobber i fritiden eller omvendt, så lenge vi opplever at jobben blir gjort.

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Bare 1 av 3 ledere har en utviklingsplan

«Ingen plan er en plan for å mislykkes», sies det. Svært få norske ledere har en plan for egen utvikling. 33 land ligger foran oss på dette.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!