Gelx17 Thumb Original

Rapporter

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

Årets Global Employee and Leadership Index har i år fokusert på en ansatts «livsløp», reisen fra han eller hun kommer inn døren til hun går ut av den igjen.

Gelx 2017 Onboarding Thumb

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Bare 3 av 10 nyansatte får et introduksjonsprogram

Arbeidsglede 1

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Hvordan skapes gode arbeidsdager?

Et gjennomgående funn gjennom alle år i både Global Employee and Leadership Index og andre undersøkelser er at nordmenn flest er svært glad i jobben sin, og vi er ikke veldig nøye på om vi jobber i fritiden eller omvendt, så lenge vi opplever at jobben blir gjort.

Gelx 2017 Sluttegrunn Thumb

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Hvorfor dine ansatte slutter

Norske ledere får jevnlig strykkarakter fra ansatte. Men det er ikke lederkvaliteten som er den direkte årsaken til at folk slutter, viser Global Employee and Leadership Index 2017 fra HR Norge og Ennova.

Gelx 2017 Halveringstid Kompetanse Oppslag

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Norske ledere med skylapper mot digital fremtid

9 av 10 norske ledere mener at de har den kompetansen som kreves blant sine medarbeidere. Enten er dette meget gode nyheter, eller - mer sannsynlig - et utslag av manglende innsikt i hva som kreves når digitalisering og automatisering skyter fart.

GELx 2017: Ansattreisen fra ansettelse til oppsigelse

GELx 2017: Bare 1 av 3 ledere har en utviklingsplan

«Ingen plan er en plan for å mislykkes», sies det. Svært få norske ledere har en plan for egen utvikling. 33 land ligger foran oss på dette.

Hr Lønnsrapport 2017 Utsnitt

Rapporter

HR Lønnsrapport 2017

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1100 HR-stillinger i privat sektor i, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Gelx 2016

Rapporter

Lansering av ny rapport ”Global Employee and Leadership Index 2016”

Denne uken har HR Norge sammen med Ennova reist ut til de største byene for å presentere funnene fra årets rapport med totalt over 200 påmeldte i de fire største byene.

GELx-eei-2015-forsiden

Rapporter

Lansering av ny rapport ”Global Employee and Leadership Index 2015”

Denne uken har HR Norge sammen med Ennova reist ut til de største byene for å presentere funnene fra årets rapport med totalt over 300 påmeldte i de fire største byene.

Alx Iii 2016 01 Villighet Til Lonnsnedgang

Rapporter

ALx III: Halvparten er villig til å gå ned i lønn

Mer enn halvparten av norske arbeidstakere er villig til å gå ned i lønn dersom det blir en aktuell problemstilling.

HRU15-thumb

Rapporter

HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser

Når året 2015 går mot slutten ser vi tilbake på et år der de fleste virksomheter har opplevd å seile i urolig farvann med tiltagende motvind. Endringer i rammevilkår har kommet inn i de fleste sektorer og bransjer, og mange virksomheter har opplevd det vi kaller brudd. Det vil si en brå organisatorisk endring i motsetning til det kontinuerlige endringsarbeidet mange har lagt opp til.

hrtv-thumb

Rapporter

Dave Ulrich og RBL presenterer: HR Competency Study - 7. runde

Disse 10 videoene gir deg en grundig innføring i funnene og konklusjonene fra den syvende runden av RBL og Dave Ulrichs HR Competency Study.

alx-toppbanner

Rapporter

ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Den halvårlige Arbeidslivindeksen (ALx), som er et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup, er nå klar. 1.065 nordmenn som i dag er i arbeid har svart på spørsmål som avdekker hvordan de opplever arbeidshverdagen sin.

alx-toppbanner-trygghetregionalt

ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Lavere trygghet i norsk arbeidsliv

Det trygge, norske arbeidslivet er blitt mer utrygt. Hver fjerde arbeidstaker i privat sektor tror de vil sitte mer utrygt i jobben om et år enn de gjør i dag. Ansatte i offentlig sektor føler seg mye tryggere.

alx-toppbanner-grundere

ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Nordmenn som mister jobben vil heller pensjonere seg enn å bli gründere

Svært få nordmenn – og enda færre kvinner — vil starte for seg selv dersom de mister jobben. Desto flere vil pensjonere seg.

alx-medarbeidere-kompetansevurdering

ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

250.000 ansatte får ikke brukt sin kompetanse

250.000 norske arbeidstakere føler at deres kompetanse ikke blir brukt. Lederne deres er ikke enige.

alx-toppbanner-ledere

ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

ALx: «Ledere trenger støtte»

Norske lederes engasjement for jobben er betydelig redusert fra januar til august. Ledernes tro på egen virksomhets gjennomføringsevne er også nedadgående.

Forside2 HR lonnsrapport 2015

Rapporter

HR Lønnsrapport 2015

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. ( Fredag 10. april 2015) Denne er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

HR-undersokelsen-2014-450x300

Rapporter

HR-undersøkelsen 2014: HR ikke helt på linje med linjen

HR-folk og linjeledere er ikke enige i hva som er det viktigste HR kan bidra med i årene som kommer. HR-folk vil jobbe strategisk, men linjen ønsker at de skal fokusere mer på det administrative.

EEI 2014

Rapporter

Her er European Employee Index 2014

Medlemmer av HR Norge kan nå laste ned EEI-rapporten samt presentasjonen som ble kjørt på medlemsmøtene i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

HR lonnsrapport 2014-450x300

Rapporter

HR Lønnsrapport 2014

HR lønnsrapport 2014 er lansert. Rapporten er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

eei-2013-660x300-450x300

Rapporter

EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon

En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende forskjeller.

eei-2013-660x300-450x300

Rapporter

Nord-Norske arbeidstakere har det best på jobb

Norge er bra. Men Nord-Norge er bedre. Ingen andre har så høy arbeidsglede som Nord-Norske arbeidstakere. Arbeidshverdagen og ledelsen du utsettes for avgjør hvordan du og jeg har det på jobb og hvordan vi presterer, sier Even Bolstad i HR Norge.

CPA-2013-Matrix-Norway-300x207

Rapporter

Analyse viser hva de beste virksomhetene gjør annerledes

Ny forskning fra HR Norge, EAPM og Boston Consulting Group avdekker hva de beste virksomhetene gjør annerledes og gir spesifikke råd om hvordan virksomheter kan bruke HR til å få en konkurransemessig fordel.

HRU thumb

Rapporter

Lansering av HR-undersøkelsen 2013

Årets tema for HR-undersøkelsen har truffet en nerve, skal vi dømme etter fullsatte saler på presentasjonene. Nå er EVP på alles lepper.

OECD National stakeholders views skills-450x300

Rapporter

OECD utfordrer norske arbeidsgivere

OECD har gitt Norge sin kompetansediagnose. Sykdomstegnene er mange, men prognosen uklar. Spesielt på tre områder utfordres norske arbeidsgivere.

alx-toppbanner

Rapporter

ALx III: Hvordan ser det norske folk på produktivitet i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor tror private kan drive viktige samfunnsinstitusjoner bedre enn det offentlige. TNS Gallup og HR Norges halvårlige Arbeidslivsindeks viser dessuten at halvparten av alle arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn hvis det blir en aktuell problemstilling.

Harald-S-Djupvik

Rapporter

ALx III: Privat eller offentlig – hvem er best på produktivitet?

Regjeringen etablerte den 7. mars 2014 Produktivitetskommisjonen som har som målsetting å vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene her i Norge og finne årsaker til at veksten i produktivitet har vært svakere siden midten 90-tallet. Kommisjonen skal også klarlegge de områdene der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor.

alx-toppbanner

Rapporter

ALx III: Offentlig ansatte mener private kan drive sykehus bedre

Et flertall av norske arbeidstakere mener private kan drive viktige samfunnsfunksjoner som sykehus, barnehager og skoler bedre enn det offentlige. De viktigste årsakene er lederfokus og lønn, avhengig av hvem som svarer.

Her finner du liste over rapporter og undersøkelser. 
Last ned rapportene her. Passordbeskyttet medlemsfordel.