Hr Undersøkelsen 2017 Toppbanner1

Dato: 11. oktober 2017

Skrevet av: Henrik Øhrn

Lansering HR-undersøkelsen 2017- HR’s syn på fremtidige organisatoriske utfordringer og muligheter

I de siste årene har mange gått fra å prate om den raske teknologiske utviklingen til å gjøre noe med det. Det har dukket opp nye buzzwords, og pressen er full av artikler som enten svartmaler eller rosemaler «fremtidens arbeidsliv». Får vi det enklere? Blir arbeidsplasser borte? Og kommer dette til å skje brått og voldsomt eller mer jevnt og trutt?

Årets HR-undersøkelse ble gjennomført i samarbeid med EY i Norden, med respondenter fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Felles for disse landene sies å være at de har hatt suksess gjennom tidlig innføring av teknologi, høy kompetanse i befolkningen med høy grad av medvirkning i flate organisasjoner. Virksomheter i Norden skårer også høyt på effektivitet, besparelser i offentlig sektor samt høy andel vellykkede oppstartselskaper. Det er med andre ord svært interessant å se på Norden samlet som en økonomisk vellykket region, men samtidig se på hvilken retning det tar fremover og hvordan vi skal holde på posisjonen eller vokse.

I undersøkelsen har vi sett på 4 trender som vil påvirke arbeidslivet i stor grad. Disse har vekselvirkninger seg imellom, og vi ser at de allerede har kommet i en så stor andel av arbeidslivet at det vil være vanskelig å ikke gjøre noe. Men hvordan tilpasser de seg trendene og dra nytte av dem?

De fire trendene er:

  1. Mer Jobb og oppgaveautomatisering – 20% automatisering inne 5 år.
  2. Økt behov for fleksibel tilgang på kompetanse – 61% vil øke bruken av midlertidig arbeidskraft som f.eks konsulentfirmaer, eksterne fagmiljøer, selvstendige leverandører etc.
  3. Endringer i demografi samt medarbeideres forventninger. 57% sier flere generasjoner i arbeidsstyrken og større mangfold er en realitet nå. Forventningene har endret seg. Det har blitt mer krevende.
  4. Analyser blir viktigere for beslutningstaking. 80% ser at dette er viktig, men bare 37% er fornøyd med kompetansenivået.

Ett av hovedfunnene er at virksomhetene er uforberedt på hvilke konsekvenser disse trendene får for den enkelte medarbeider og leder. Mangel på strategisk forankring og planer rundt disse trendene vil kunne redusere evnen til å utnytte mulighetene de gir.

For å lese mer kan du laste ned rapporten her. 

Hr Undersøkelsen 2017 Lite

Rapport

HR Undersøkelsen 2017

I undersøkelsen har vi sett på 4 trender som vil påvirke arbeidslivet i stor grad.

Relaterte saker

Hr Treknologi

HR teknologi

HR har tre digitale utfordringer – hva innebærer det egentlig?

Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter. Men til tross for dette har vi ikke evnet å ta ut de potensielle produktivitetsgevinstene. Hva er årsakene? Deloitte´s Global Human Capital Trends 2017 hevder at det koker ned til virksomhetenes strategier knyttet til humankapitalen.

Roboter Holder Jordklode

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2017

Over lengre tid har det i mediene og ulike fagtidsskrift vært skrevet mye om hvordan fremtidige trender i det nye arbeidslivet kan påvirke det norske arbeidslivet på både kort og lengre sikt. Mange av organisasjonene som svarte på årets undersøkelse rapporterer at trendene gjør seg gjeldende allerede i dag.

Hru 2017

HR undersøkelsen 2017: Gigsterne kommer - løsere tilknytingsformer vinner innpass

«Først kommer praksis. Så kommer ingenting. Så kommer fortsatt ingenting. Så kommer lover, reguleringer, avtaler og annet», sa professor Bente Løwendahl på BI. Det gjelder også løsere tilknytningsformer i arbeidslivet. Nordiske virksomheter har samme behov og ser samme muligheter som i andre land, men noen i større grad enn andre. Det viser funn fra HR Undersøkelsen 2017 som lanseres neste uke.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!