Kategori

Arbeidsrettskonferansen 2018

08.02.19

Eva Jarbekk, Personvern og GDPS eller GPS eller kanskje GDPR…

08.02.19

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, nedbemanning og ansiennitet

08.02.19

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

08.02.19

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, virksomhetsoverdragelse

08.02.19

Kari Bergeius Andersen, nyheter fra EU-EØS

24.04.18

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, Utvelgelse og ansiennitet ved nedbemanning.