Kategori

HR Forum 2014

A minute with Etienne Wenger Trayner

20.06.15

A minute with Etienne Wenger Trayner

Gunnar Martinsen

19.06.15

Gunnar Martinsen

12.11.14

Sirine Fodstad - HR sitt bidrag til bunnlinja i en krevende industri

John Boudreau i korthet

11.11.14

John Boudreau i korthet

Etienne Wenger Trayner i korthet

11.11.14

Etienne Wenger Trayner i korthet

11.11.14

Professor John W. Boudreau - Future Trends in HR - Capturing Potential and Avoiding Pitfalls

11.11.14

Marit Moum Aunes Ni dyder og ni regler for tydelig og inspirerende ledelse

10.11.14

Panelsamtale

09.11.14

Milad Mohammadi

08.11.14

Etienne Wenger - Human Resources Management developing strategic capabilities

05.11.14

Micael Dahlen "alle vil bli lykkelige i fremtiden"

05.11.14

Peter Lorange "Strategisk HR: Hva er de viktigste utfordringene nå"