Kategori

HR Forum 2015

12.11.15

Claudia Olsson: Digitalisering og ledelse

12.11.15

Linus Jonkman: Arbetslivets tysta revolution är här

Hanne Tømta: Kunsten å lede et nasjonalt teater

11.11.15

Hanne Tømta: Kunsten å lede et nasjonalt teater

11.11.15

Thomas Z. Ramsøy: Ledelse på hjernen

10.11.15

Ingvard Wilheimsen: Sjef i eget liv

10.11.15

Georg Von Krogh: Åpen innovasjon, nye muligheter, nye fremgangsmåter

10.11.15

HR som konkurransefortrinn

10.11.15

Bjarte Bogsnes: La oss ta virkeligheten på alvor

09.11.15

Toril Nag og Marita Nesvik: Samspillet mellom toppledelsen og HR-direktøren

09.11.15

Nick Holley: CEOs don't care about HR

09.11.15

Ellie Filler: Tomorrow's HR director - are you prepared?