Siste fra HR Norge

22.03.19

Rudi Myrvang: Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

22.03.19

Morten Müller-Nilssen: NSB - Fra statlig monopolist til konkurranseutsatt aktør

22.03.19

Sven Kinden Iversen: Reskilling - et arbeidsliv i endring. Hva innebærer dette?

19.02.19

Jens Schanche Dølør, Erfaringer med HR Shared Services i Forsvaret

08.02.19

Jan Ketil Arnulf, "virker lederutvikling?"

08.02.19

Even Bolstad, åpning av HR-konferansen for offentlig sektor 2019

08.02.19

Kari Andersen, Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent

08.02.19

Eva Jarbekk, Personvern og GDPS eller GPS eller kanskje GDPR…

08.02.19

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, nedbemanning og ansiennitet

08.02.19

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

08.02.19

Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen, virksomhetsoverdragelse

08.02.19

Kari Bergeius Andersen, nyheter fra EU-EØS