Siste fra HR Norge

04.05.17

Nyheter i arbeidsrett 2017

Terje Gerhard Andersen og Kari Bergeius Andersen, begge fra Advokatfirmaet SBDL, om nyheter i arbeidsrett. Fra Arbeidsrettskonferansen 2017.

06.04.17

Årsmøte 2017

Styreleder Tove Selnes inviterer til årsmøte i HR Norge 24. april 2017.

03.02.17

Jan F. Bernt: ​Forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administrasjon i offentlig forvaltning​

Professor Jan F Bernts foredrag på konferansen på Lillehammer ble presentert slik i programmet: ​Forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administrasjon i offentlig forvaltning​; ​Folkestyre, embetsmannsstyre og faglighet; Rettsstaten som ramme for offentlig vedtaksmyndighet og tjenestetilbud; Rammer og grenser for politisk instruksjonsmyndighet; Krav til dokumentasjon og arkivering; Offentlig innsyn i beslutningsprosesser; Embetsmanns- og tjenestemannsrollen - skillet mellom faglige, forvaltningsmessige og politiske funksjoner; Tilsattes lojalitetsplikt, taushetsplikt og lojalitetsplikt; Regelstyring, byråkratisering og politisk ansvar. Her kan du se hans egen kortversjon av budskapet han brakte til torgs på HR-konferansen for offentlig sektor.

31.01.17

Henrik Syse: Effektivisering, endring og identitet

Forsker og filosof Henrik Syse reflekterer over HR. Opptak er fra hans foredrag på HR-konferansen for offentlig sektor, Lillehammer, januar 2017.

17.01.17

Slik fikk Contiga ned sykefraværet med 11 prosentpoeng

HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsvarende en nedgang i sykefravær på mer enn 11 prosentpoeng.

16.01.17

Det norske folks forunderlige (arbeids)liv sett gjennom fransk-canadiske øyne

Fransk-canadiske Julien Bourrelle gjør det riktig bra med sine skarpe og humoristiske betraktninger om det norske folks underlige vaner og adferd. Her snakker han om hvordan det er å komme som utlending til et land hvor du blir sett på som litt smårar hvis du sier "hei" til fremmede.

11.01.17

Vicki Culpin: VUCA

Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. That is VUCA - the increasingly shifting world we´re living in. Meet professor Vicki Culpin and hear her thoughts about the challenges HR and leaders are facing.

09.01.17

Karina Birkeland Lome: Innovasjon i FINN.no

Innovasjonskatalysator Karina Birkeland Lome om hvordan FINN ikke bare tenker innovasjon, men hvordan det er blitt en del av hverdagen og arbeidsmåten deres.

17.11.16

Emmanuel Gobillot: Disciplined Collaboration - how to make your divisions add up

Hvor hensiktsmessig er samarbeid? Hvor klare er vi til å samarbeide som et team? I hvilken grad er jeg som individ predisponert til å samarbeide? Dette er spørsmål Emmanuel Gobillot gir svar på i dette foredraget. Du får verktøy og teknikker som hjelper deg til å få et positivt svar på alle tre områder. Emmanuel Gobillot er grunnlegger Emmanuel Gobillot Ltd

07.11.16

Rob Briner: Evidence Based Practise

Professor Rob Briner talks about the importance of evidence based practise, and what it means to HR.

07.11.16

Roger Steare: Leading with humanity in a digital world

Roger Steare, The Corporate Philosopher, urges us to not forget our humanity as leaders in a digital world.

27.10.16

Samtale om lederskap

Trude Husebø og Per Bleikelia i samtale om lederskap. Trude er leder for HR Norges jury for Lederprisen, og sykehusdirektør Per fikk prisen i år.