Siste fra HR Norge

09.11.17

Trude S Husebø, HR-forum 2017

Lederskap og mindfullness i en digital hverdag. I Moderne organisasjoner hvor digitale verktøy og prosesser er en stadig viktigere del av hverdagen, forsetter likevel mennekset - og hjernen - å være en avgjørende suksessfaktor.

09.11.17

Inger G Stensaker, HR-forum 2017

Forandring fryder? Årsaker til motstand mot endring.

09.11.17

Morten Jakobi Nielsen, HR-forum 2017

Culture etas strategy for breakfast. Hvordan skaper man engasjement og involvering til virksomhetens strategiske mål hos medarbeiderne på tvers av land i en nordisk organisasjon.

02.11.17

Neil Jacobsohn, HR-forum 2017

Thriving inside the perfect storm var tittelen på fredraget. Verden surfer på en tsunami av sosiale, teknologiske og virksomhetsrelaterte sjokkbølger, Aldri har vi opplevd slike menger av endringer i våre liv og jobber.

02.11.17

Bernt Reitan Jenssen, HR-Forum 2017

Digitalisering bygger fremtidens mobilitetsløsninger - fra kollektivtrafikk til mobilitet.

02.11.17

Anette Melbye, HR-forum 2017

Digitalisering krever transformasjon av hele organisasjonen.

02.11.17

Silvija Seres, HR-forum 2017

Hva gjør du på mandag? Alle ledere inkludert HR-ledelsen har nå etablert "frykt i pannen og stjerner i øynene" for den fjerde industrielle revolusjonen.

04.05.17

Nyheter i arbeidsrett 2017

Terje Gerhard Andersen og Kari Bergeius Andersen, begge fra Advokatfirmaet SBDL, om nyheter i arbeidsrett. Fra Arbeidsrettskonferansen 2017.

06.04.17

Årsmøte 2017

Styreleder Tove Selnes inviterer til årsmøte i HR Norge 24. april 2017.

03.02.17

Jan F. Bernt: ​Forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administrasjon i offentlig forvaltning​

Professor Jan F Bernts foredrag på konferansen på Lillehammer ble presentert slik i programmet: ​Forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administrasjon i offentlig forvaltning​; ​Folkestyre, embetsmannsstyre og faglighet; Rettsstaten som ramme for offentlig vedtaksmyndighet og tjenestetilbud; Rammer og grenser for politisk instruksjonsmyndighet; Krav til dokumentasjon og arkivering; Offentlig innsyn i beslutningsprosesser; Embetsmanns- og tjenestemannsrollen - skillet mellom faglige, forvaltningsmessige og politiske funksjoner; Tilsattes lojalitetsplikt, taushetsplikt og lojalitetsplikt; Regelstyring, byråkratisering og politisk ansvar. Her kan du se hans egen kortversjon av budskapet han brakte til torgs på HR-konferansen for offentlig sektor.

31.01.17

Henrik Syse: Effektivisering, endring og identitet

Forsker og filosof Henrik Syse reflekterer over HR. Opptak er fra hans foredrag på HR-konferansen for offentlig sektor, Lillehammer, januar 2017.

17.01.17

Slik fikk Contiga ned sykefraværet med 11 prosentpoeng

HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsvarende en nedgang i sykefravær på mer enn 11 prosentpoeng.