Siste fra HR Norge

03.02.17

Jan F. Bernt: ​Forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administrasjon i offentlig forvaltning​

Professor Jan F Bernts foredrag på konferansen på Lillehammer ble presentert slik i programmet: ​Forholdet mellom politisk ledelse og tilsatt administrasjon i offentlig forvaltning​; ​Folkestyre, embetsmannsstyre og faglighet; Rettsstaten som ramme for offentlig vedtaksmyndighet og tjenestetilbud; Rammer og grenser for politisk instruksjonsmyndighet; Krav til dokumentasjon og arkivering; Offentlig innsyn i beslutningsprosesser; Embetsmanns- og tjenestemannsrollen - skillet mellom faglige, forvaltningsmessige og politiske funksjoner; Tilsattes lojalitetsplikt, taushetsplikt og lojalitetsplikt; Regelstyring, byråkratisering og politisk ansvar. Her kan du se hans egen kortversjon av budskapet han brakte til torgs på HR-konferansen for offentlig sektor.

31.01.17

Henrik Syse: Effektivisering, endring og identitet

Forsker og filosof Henrik Syse reflekterer over HR. Opptak er fra hans foredrag på HR-konferansen for offentlig sektor, Lillehammer, januar 2017.

17.01.17

Slik fikk Contiga ned sykefraværet med 11 prosentpoeng

HR-sjef Elin Røed forteller om hvordan Contiga AS med enkle midler økte arbeidsnærværet i en av sine divisjoner fra 88 til 99,3 prosent i 2016, tilsvarende en nedgang i sykefravær på mer enn 11 prosentpoeng.

16.01.17

Det norske folks forunderlige (arbeids)liv sett gjennom fransk-canadiske øyne

Fransk-canadiske Julien Bourrelle gjør det riktig bra med sine skarpe og humoristiske betraktninger om det norske folks underlige vaner og adferd. Her snakker han om hvordan det er å komme som utlending til et land hvor du blir sett på som litt smårar hvis du sier "hei" til fremmede.

11.01.17

Vicki Culpin: VUCA

Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. That is VUCA - the increasingly shifting world we´re living in. Meet professor Vicki Culpin and hear her thoughts about the challenges HR and leaders are facing.

09.01.17

Karina Birkeland Lome: Innovasjon i FINN.no

Innovasjonskatalysator Karina Birkeland Lome om hvordan FINN ikke bare tenker innovasjon, men hvordan det er blitt en del av hverdagen og arbeidsmåten deres.

17.11.16

Emmanuel Gobillot: Disciplined Collaboration - how to make your divisions add up

Hvor hensiktsmessig er samarbeid? Hvor klare er vi til å samarbeide som et team? I hvilken grad er jeg som individ predisponert til å samarbeide? Dette er spørsmål Emmanuel Gobillot gir svar på i dette foredraget. Du får verktøy og teknikker som hjelper deg til å få et positivt svar på alle tre områder. Emmanuel Gobillot er grunnlegger Emmanuel Gobillot Ltd

07.11.16

Rob Briner: Evidence Based Practise

Professor Rob Briner talks about the importance of evidence based practise, and what it means to HR.

07.11.16

Roger Steare: Leading with humanity in a digital world

Roger Steare, The Corporate Philosopher, urges us to not forget our humanity as leaders in a digital world.

27.10.16

Samtale om lederskap

Trude Husebø og Per Bleikelia i samtale om lederskap. Trude er leder for HR Norges jury for Lederprisen, og sykehusdirektør Per fikk prisen i år.

18.10.16

Bli kjent med HR Norge

HR Norge er Europas tredje største HR-organisasjon. Her forteller daglig leder Even Bolstad om organisasjonens triple bunnlinje, og hva du som medlem kan regne med fra oss.

04.10.16

HRtv: Googling av jobbsøkere

Personvernsspørsmål ved sjekk av kandidater i sosiale medier i rekrutteringsprosessen er ikke så “rett frem” som du kanskje tror. Her får du oversikt over noe av du er nødt til å vite. Bruk av google og andre søkemotorer er blitt dagligdags for arbeidsgivere og rekrutterere for å finne informasjon som ikke står i søkeres CV og søknader. Kandidater blir også søkt opp ved bruk av linkedin og andre sosiale nettverk hvor man har registrert profil. Arbeidsgivere kan finne mye informasjon de finner interessant, men bruk av sosiale medier har likevel mange «snubletråder» knyttet til hva du har lov å innhente og krav til at informasjon skal være riktig og relevant for rekrutteringsprosessen. Mange arbeidstakere opplever også å få muligheter ødelagt som følge av gamle historier de ikke blir ferdige med, enten disse var riktige eller ikke.