Siste fra HR Norge

11.02.16

Produktivitetskommisjonens andre rapport

11.02.16

12:50 Tom Olberg: I en digitalt styrt verden blir HR en naturlig del av forretningssystemet

11.02.16

09:05 Jason Averbook: How to go from Laggard to Leader in the world of HR Technology

11.02.16

13:25 Torgeir Waterhouse: Lær HR-folka koding

11.02.16

15:15 Jason Averbook: New Age of Work

11.02.16

11:25 Terje Bakken: Håndtering og bruk av ansattes master data

11.02.16

15:00 Johannes Sundlo: Medarbeiderundersøkelser som funker – 2 ganger i uken!

11.02.16

10:25 DOF Subsea: HRIS som forbedrer effektivitet og støtter forreningens økonomi- og risikostyring

11.02.16

HR Tech 2016: Kathleen Offman Mathisen og Sven-Inge Lillebø, DOF Subsea

Rune Kiilstofte: Hvordan var det å vinne HR Norges Kompetansepris?

09.02.16

Rune Kiilstofte: Hvordan var det å vinne HR Norges Kompetansepris?

24.01.16

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger om offentlig ansattes ytringsfrihet

24.01.16

Geir Lippestad