Siste fra HR Norge

11.02.16

13:25 Torgeir Waterhouse: Lær HR-folka koding

11.02.16

15:15 Jason Averbook: New Age of Work

11.02.16

11:25 Terje Bakken: Håndtering og bruk av ansattes master data

11.02.16

15:00 Johannes Sundlo: Medarbeiderundersøkelser som funker – 2 ganger i uken!

11.02.16

10:25 DOF Subsea: HRIS som forbedrer effektivitet og støtter forreningens økonomi- og risikostyring

11.02.16

HR Tech 2016: Kathleen Offman Mathisen og Sven-Inge Lillebø, DOF Subsea

Rune Kiilstofte: Hvordan var det å vinne HR Norges Kompetansepris?

09.02.16

Rune Kiilstofte: Hvordan var det å vinne HR Norges Kompetansepris?

24.01.16

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger om offentlig ansattes ytringsfrihet

24.01.16

Geir Lippestad

22.01.16

Aage Thor Falkanger

Kompetansetorget: 3 minutter med Martta Riihimäki

22.01.16

Kompetansetorget: 3 minutter med Martta Riihimäki

22.01.16

Anders Dysvik: Hjelp linjelederen å bli bedre, ikke dårligere