Video

3 minutter med Lina Alsvik

Heller ikke Norsk Hydro er "verdensmestre" i HR-analyse, men de er kommet lenger enn mange andre. Møt HR-analytiker Lina Alsvik og hør henne fortelle hva hun og selskapet har lært om hvordan disse fremvoksende og stadig mer brukte verktøyene brukes i praksis i en av våre største virksomheter. Hennes foredrag hadde tittelen "Å starte opp en HR-analysefunksjon - våre viktigste læringspunkter så langt".