Video

Den nye "normalen" - Arbeidsrett - webcast 20. mars 2020

Det har skjedd mye de siste 24 timene. I denne webcasten snakker Kari Andersen og Even Bolstad om hva som er nytt. Oppdateringene gjelder vilkår ved permittering og delvis permittering og hvordan vi må tenke på kjernekompetanse. Det er en balansegang i dag mellom regler og klokskap, og når alt kommer til alt handler det om å komme ut i så god behold som mulig i den andre enden.