Alene i HR-rollen

Å være alene i HR-rollen gir som regel varierte arbeidsdager med mange forskjellige oppgaver. Samtidig stilles det også store krav til prioritering og tidsstyring, for at ikke tiden skal bli spist opp i brannslukking og administrativt arbeid.

Som alene i HR-rollen har du ofte alle HR-hattene på, og du må kunne jobbe både operativt og strategisk. Når du møter utfordringer, sitter med store oppgaver eller dilemmaer, har du sikkert tenkt at det kunne vært bra med en sparringspartner som kjenner godt til HR og det du driver med.

I nettverket «Alene i HR-rollen» vil du møte likesinnede som du kan sparre med, drøfte utfordringer med, dele ideer med og bli inspirert av. I stedet for å sitte alene og «finne opp hjulet» hver gang, er det kanskje noen i nettverket som har gjort den samme jobben, som du kan låne og tilpasse din virksomhet.

Temaer:
I nettverket kan vi blant annet ta opp temaer som både har faglig substans som for eksempel endringsledelse, strategisk HR, konflikthåndtering, men også de som representerer mer personlige utfordringer i HR rollen.

  • Hvordan få tid til å jobbe strategisk, og unngå at brannslukking og administrative oppgaver stjeler all tid?
  • Hvordan oppnår jeg mer gjennomslagskraft i forhold til ledergruppen?
  • Hvordan håndterer rollen og de dilemmaer som ligger i å være både ledergruppen, mellomlederne og de ansattes fortrolige?
  • Muligheter for å ta opp et hvert aktuelt temaer fra «HRs årshjul» etter behov/ønske fra gruppen

Målgruppe:
  • HR manager, Business Partner eller tilsvarende
  • Minimum 5 års bakgrunn i HR
  • Har ansvar for både den administrative og utviklingsmessige del av HR


Tid og sted:

Oppstartmøte onsdag 11. mai kl 09:00-12:00 med påfølgende lunsj i HR Norges lokaler på Jernbanetorget 2.
De neste nettverksdatoene er 31/8, 16/11, 8/3 og 26/4. Disse møtene vil gå på rundgang hos deltakerne i nettverket.

Nettverket har startet opp, men vi har fortsatt mulighet til å ta inn flere deltakere. Ta kontakt med oss på nettverk@hrnorge.no dersom du ønsker å være med!


Deltakeravgift:

Deltakeravgiften for oppstartsmøte og 4 nettverksmøter første år, er satt til
kr 7 500,- + moms pr deltaker.


Fasilitator:
Christina H Glahn er leder for HR Fag i HR Norge, og har helhetsansvar for HR-faglig rådgivning, undervisningsressurser og rapporter. Hun har tidligere jobbet som HR-direktør i Lufthansa Service Group EMEA og "Head of HR" i SATS Danmark, har en master i samfunnsvitenskap og en bachelor i Human Resource Management (HRM), og hun er i tillegg executive coach fra Leadership Company i Danmark.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte Christina på christina.hoyerglahn@hrnorge.no

For påmelding trykk her