Hr Akademiet Landingssiden2

Studiet i Arbeidsrett, 15 studiepoeng

I 2019/2020 tilbyr HR Akademiet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge studier i Arbeidsrett. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap i rammebetingelsene for HR-arbeid i privat, kommunal og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler. Få oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse.

Arbeidsretten er en grunnleggende plattform for alt personalarbeid. Lover, tariffavtaler og alminnelige rettslige prinsipper definerer og regulerer avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Riktig tolkning og forståelse av disse reglene er avgjørende for å kunne skape trygge, velfungerende og verdiskapende arbeidsforhold. God kjennskap til reglene vil også sikre arbeidsgiver handlingsrom og gjennomføringsevne.

Læringsutbytte
Etter endt studie skal studentene ha kunnskap om, og god forståelse av de sentrale lover og prinsipper innen arbeidsretten. Studiet dekker både privat, kommunal og statlig sektor.


"Etter kursene har jeg fått en større trygghet og tyngde i faget mitt. HR Akademiet er virkelig noe jeg kan anbefale andre å ta."

- Ellen Slyngstadli, HR Manager, Wood Group Mustang Norway


Innhold i studiet

 • Innføring i arbeidsrett: særpreg, rettskilder og partsforhold
 • Ansettelser og valg av tilknytningsform
 • Likebehandling/ikke-diskriminering og kontrolltiltak
 • HMS, arbeidsmiljø og varsling
 • Sykdom, sykefravær og oppfølgning av sykemeldte
 • Kollektiv arbeidsrett, lønn og feriepenger
 • Ferie og permisjoner
 • Særtrekk ved offentlige ansettelsesforhold (tjenestemannsrett mv.)
 • Arbeidstid, virksomhetsoverdragelse og outsourcing
 • Oppsigelser, avskjed og suspensjon
 • Nedbemanning, fratredelsesavtaler og permittering


Gjennomføring og eksamen

Studiet gjennomføres over totalt 10 dager, fordelt på 5 samlinger. Undervisningen vil foregå i HR Norges lokaler i Akersgata 34, 0180 Oslo, fra kl 09:00-16:00.  Hver student skal levere inn to obligatoriske oppgaver i løpet av studietiden, som må være godkjente for å avlegge eksamen. Avsluttende eksamen består av en individuell hjemmeoppgave over tre dager, med alle hjelpemidler tillatt. Oppgaven vurderes med en karakter fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

Datoer for gjennomføring
18. - 19. sept 2019
23. - 24. okt 2019
27. - 28. nov 2019
22. - 23. jan 2020
4. - 5. mars 2020

Frist innleveringsoppgaver: 1. nov 2019 og 4. feb 2020
Hjemmeeksamen: 27. - 30. mars 2020

Pris

Kr. 28 500,- for HR Norges medlemmer og kr. 34 500,- for ikke medlemmer. Deltakeravgiften inkluderer all undervisning, lunsj og kaffepauser, veiledning og sensur i forbindelse med oppgaven samt eksamensavgift. Pensumbøker er ikke inkludert i prisen og kjøpes av hver enkelt deltaker.


Søknadsfrist er 1. september 2019. Opptaket skjer fortløpende.


Informasjonsskriv Studiet i Arbeidsrett 2019-2020

Søknadsskjema Studiet i Arbeidsrett 2019-2020


Ønsker du mer informasjon om studiet? Ta kontakt med HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller send oss en e-post: hrakademiet@hrnorge.no