Arbeidsrettskonferansen 2018

Ak Web
17
apr

Konferanse - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
4600,-

Ikke-medlem priser
8100,-

Påmeldingsfrist 16.04.2018 11:00

  Sted

  Oslo Kongressenter

  Adresse: Youngs gate 21, 0181, Oslo

  Oslo Kongressenter - Google mapsÅpne Google-kart

  Arrangør

  HR Norge

  Telefon: +47 22 11 11 22

  E-post: hrnorge@hrnorge.no

  Nettsted: hrnorge.no

  Arbeidsrettskonferansen er en spennende faglig arena med høyt nivå. Denne konferansen samler landets fremste foredragsholdere innen fagfeltet, og fokuserer på sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  Nedenfor finner du utdrag fra det foreløpige programmet:

  Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?

  Foredraget gir deltakerne en faglig oppdatering med de siste nyhetene innen arbeidsrett.

  Terje Gerhard Andersen, partner og advokat, og Kari Bergeius Andersen partner og advokat i Advokatfirmaet SBDL

  Behandling av varslingssaker

  Det er stadig hyppigere bruk av ordet «varsling» når det reises kritikk av ulike slag i virksomheter og i mediene. Foredraget vil ta for seg hvordan arbeidsgiver bør forholde seg til varsling som omfatter kritikk internt i virksomheten, og det tar bl.a. sikte på å besvare følgende spørsmål: 

  •  Når er varsling nyttig og når er det en trussel mot virksomheten? 
  •  Hvilke plikter har arbeidsgiver, og hvilke roller bør HR og andre fylle ved varsling? 
  •  Hvordan går man best frem for å avklare om kritikken i et varsel er berettiget? Hvordan bør arbeidsgiver styre undersøkelsesprosessen og ta kostnadskontroll? 
  •  Hvilke konsekvenser skal varselet og kritikken få? 
  •  Hvordan kan arbeidsgiver styrke virksomhetens omdømme og tillit gjennom sin håndtering av varslinger? 

  Henning Heitmann, partner og advokat, og Nicolai Skridshol, partner og advokat i SANDS

  Ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering: Likestillings- og diskrimineringsoloven

  Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Denne ene loven erstatter de fire likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Johansen vil gi en innføring i den nye loven, med særlig fokus på: 

  • Hva er forskjellene mellom tidligere og nytt lovverk? 
  • Hvilke plikter har arbeidsgivere for å unngå diskriminering?
   - Herunder hvilke rutiner og opplæring bør arbeidsgivere ha for å unngå seksuell trakassering? 
  • Hvordan bør arbeidsgiver håndtere en påstand fra en arbeidstaker om diskriminering? 
  • Hvordan bør arbeidsgiver forholde seg til diskrimineringsombudet og -nemnda? 
  • Hvilke sanksjoner kan en arbeidsgiver risikere dersom de ikke følger sine plikter for å unngå at noen i sin virksomhet blir trakassert? 

  Jens Kristian Johansen, advokat og partner i Grette og medlem av Likestillings- og diskrimineringsnemda

  Konferansen vil også dekke følgende temaer:

  • Ny personvernforordning (GDPR)
  • Nyheter fra EU
  • Endring av arbeidsoppgaver i kraft av arbeidsgivers styringsrett

  Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!