Arbeidsrettskonferansen 2019

Arbeidsrettskonferansen 2019 Landingssiden
24
apr

Konferanse - Oslo

09:00 - 16:30

Medlemspriser
4700,-

Ikke-medlem priser
8200,-

Påmeldingsfrist 10.04.2019 23:30

Sted

Oslo kongressenter

Adresse: Youngs gate 21, 0181, Oslo

Oslo kongressenter - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Arbeidsrett danner grunnlaget i HR- og personalarbeid og er en helt sentral del av det norske arbeidslivet. Årets konferanse vil ta opp nyheter fra arbeidsretten og betydningen disse har i praksis.

Arbeidsrettskonferansen til HR Norge har etablert seg som en spennende faglig arena med høyt nivå. Denne konferansen samler landets fremste foredragsholdere innen fagfeltet, og fokuserer på sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Se utdrag fra det foreløpige programmet:

Krenkelser i arbeidslivet – hva er påregnelig og hva er kritikkverdig?

Påstander om mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden fremsettes i ulike sammenhenger. Som arbeidstaker skal man være beskyttet mot ulike former for krenkelser på arbeidsplassen. Samtidig må man regne med forskjellsbehandling, pålegg om å utføre oppgaver man ikke ønsker, konflikter, osv. 

 • Er lovverket villedende og egnet til å skape usikkerhet og urealistiske forventninger?
 • Eksempler fra rettspraksis
 • Hvordan bør en medarbeider melde fra hvis man opplever noe som en uakseptabel krenkelse?
 • Hvordan bør ansvarlig leder håndtere slik informasjon?  

Annette Selmer, advokat og autorisert konfliktmekler

Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå?

Vi får en gjennomgang av ny rettspraksis og lovgivning, med anbefalinger om hvordan HR bør agere for å møte krav og muligheter.

 • Omorganisering og virksomhetsoverdragelse
 • Oppsigelse på grunn av sykefravær og
 • Spørsmål knyttet til midlertidig ansettelse

Kari Bergeius Andersen, advokat og partner og Terje Gerhard Andersen, advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund


Arbeidsgivers styringsrett når kompetansebehovet i virksomheten er i endring

Økt digitalisering forandrer arbeidsprosesser raskere enn før. Ved slike endringer kan arbeidsgiver satse på nye ansatte eller utvikle sine egne. Hvor langt rekker styringsretten i slike prosesser?

 • Kan arbeidsgiver fjerne arbeidstakers arbeidsoppgaver og sette dem ut til eksterne?
 • Kan arbeidsgiver sette ansatte til oppgaver som krever andre og nye kvalifikasjoner?
 • Kan arbeidsgiver pålegge omskolering?

Jan Fougner, advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm 

Utstiller på kompetansetorget? 

Ønsker du å sikre deg plass som utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no 


Velkommen til Arbeidsrettskonferansen 2019!

Relaterte saker

Kontrakt 2

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - virksomhetsoverdragelse

Her kan du høre om vilkårene for virksomhetsoverdragelse og når disse anses som oppfylt, valgrett ved tap av AFP, relevante dommer og case.

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Høyesterett vurderer utvelgelseskrets og interesseavveining ved nedbemanning i posten

Gjennomgang av rettspraksis de senere årene viser at Høyesterett stadig bidrar til utviklingen av arbeidsretten på viktige områder. Det siste eksempelet på dette er Høyesteretts dom av 17, mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), i den siste «Posten-saken». Her får du en forsmak på Arbeidsrettskonferansen 2017.

Kari Terje 2018

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten – nedbemanning og ansiennitet

Høyesterett har i 2017 avsagt hele 8 dommer som direkte regulerer arbeidsrettens område og flere er på vei. Disse 8 dommene omhandler særlig spørsmål om aldersdiskriminering, utvelgelseskrets og ansiennitetsberegning ved nedbemanning. Her får du første videoforedrag i en serie om arbeidsrett.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!