Foredragsholdere - Arbeidsrettskonferansen 2020

Lill Egeland

Lill Egeland

Lill Egeland er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig. Hun har gjennom flere år bistått ledere og HR-personell med arbeidsrettslig rådgivning. En klient uttaler i Chambers: “Hennes mellommenneskelige egenskaper og juridiske kunnskap er avgjørende; hun har en skarp juridisk hjerne men viser også mye medfølelse og har en veldig menneskelig forståelse av loven.” Egeland bistår nasjonal ekspert som rapporterer månedlig om arbeidsrett til EU-kommisjonen og er medforfatter på kommentarutgaven arbeidsrett.no.

Foredrag:

Varsling i arbeidsmiljøsaker

I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situasjonen. HR-avdelingens rolle er derfor svært viktig.

  • HR-avdelingens rolle – nøytral part eller lederstøtte: Gir jussen veiledning?
  • Hvilken betydning får de nye bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A for håndteringen av slike saker?
  • Skal eller kan den omvarslede lederen omplasseres mens saken undersøkes?