Endringer i offentlig tjenestepensjon – Tidenes største omdanning i pensjonsnorge?

11
jan

Medlemsmøte - Oslo

08:30 - 09:30

Medlemspriser
0,-

Påmeldingsfrist 10.01.2019 11:00

Sted

HR Norges lokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges lokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Gjennom snart 20 år har pensjon stadig blitt mer og mer aktuelt tema. Det norske pensjonssystemet har vært gjennom store endringer disse årene og nå er det offentlig tjenestepensjon som står foran tidenes omlegging.

Det er allerede vedtatt endringer i det såkalte samordningsregelverket, og det ligger nå også en høring om helt nye ordninger i offentlig tjenestepensjon. Ny offentlig tjenestepensjon innebærer en stor endring av det vi i dag kjenner som ytelsespensjon for ansatte i statlig og kommunal sektor. Den fremforhandlede løsningen er ikke ennå lovfestet, men mye kan vi informere om allerede. Hvordan påvirkes det enkelte medlem av endringen? Hva vil ny offentlig tjenestepensjon innebære for deg som arbeidsgiver? 

HR Norge vil invitere til et medlemsmøte med en gjennomgang av de vedtatte endringene, hva som ligger an til å bli innført fra 1.1.2020, og hva som fortsatt ikke er endelig avklart.

  • Tilbakeblikket – Hva har egentlig skjedd i pensjonsnorge?
  • Endringer av Folketrygden – Essensiell for endringer av offentlig tjenestepensjon
  • Ulike årskull i offentlig tjenestepensjon
    • Den kompliserte veien frem mot 1963
    • 1963 og yngre – Blir det enklere?
  • Noen økonomiske perspektiver for arbeidsgiver
  • Er vi ferdig nå?

Erik Moen Wallin fra Statens Pensjonskasse og Jan Fredrik Nordby fra Gabler tar dere gjennom dagens møte.

Erik Moen Wallin er bedriftsrådgiver i Statens Pensjonskasse, hvor han har vært siden 2013. Tidligere har vært account manager i Aalund Business Research og konsulet i SEB. Han har også fartstid fra roller i First Securities og GE Healthcare, og utdannelse fra henholdvis BI og Universitetet i Lund.Jan Fredrik Nordby er daglig leder og teamleder i Gabler. Han har tidligere vært direktør for Consulting-enheten i Aon Norway, som har ansvaret for alle pensjonsprosesser og regnskapsberegninger i privat og offentlig sektor. Han er utdannet aktuar og bedriftsøkonom. Gjennom nesten tolv år i Statens pensjonskasse har han bred erfaring innen tjenestepensjon. Nordby har tidligere vært fagdirektør i Finans Norge med spesielt ansvar for statistikk og analyse innenfor forsikringsområdet, og han har i tillegg fulgt Banklovkommisjonens arbeid frem til nye rammebetingelser har foreligget.

Siste frist for avmelding er innen 10.januar. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-

Relaterte saker

Pensjon 4

Personalpolitikk

Pensjonsordningen i en endringsfase

Gjennom de siste 16 årene har det norske pensjonssystemet blitt totalrenovert. Folketrygden, tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor, samt AFP ordningen i privat sektor har alle vært gjennom reformer i disse årene. Vi har også sett store endringer hva gjelder uførepensjonssystemet, men vi er ikke helt fremme enda.

Krukke Med Penger

Pensjon

Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar

Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt, også for arbeidsgiver. Hva innebærer endringen og hvordan sikre at både arbeidsgiver og ansatte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg?

Pensjon 4

Flere store ting skjer på pensjonsområdet

Nye løsninger for pensjon i offentlig sektor, AFP i privat sektor har vært oppe til vurdering og det er forslag om egen pensjonskonto. Men hva er pensjon mer enn alderspensjon, og hvordan ser økonomien ut når man blir pensjonist?

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!