Hr Akademiet  Landingssiden2

Studiet i Endringsledelse, 10 studiepoeng

Endringsledelse handler om å forstå hvordan virksomheten kan initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en gjennomtenkt måte. Endringskompetanse er avgjørende for konkurranseevnen. Har HR god kompetanse om endringsledelse, kan de være viktige bidragsytere gjennom å bygge opp organisasjonens endringskapasitet og ledernes evne til å lede endringsprosesser.


Læringsutbytte

Studiet i endringsledelse skal gi et overblikk over de mange sidene ved omstillinger – både i forhold til å forstå omstillingens innhold og prosess. Videre gir studiet kunnskaper om hvordan man kan arbeide med å skape robuste og endringsdyktige virksomheter.


Innhold i studiet:

  • Drivkrefter for endring
  • Endringens innhold, omfang og prosess
  • Konteksten for endring
  • Bruk av endringsstrategier
  • Endringskynisme -kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
  • Hvordan «oversette» endringer
  • Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
  • Håndtering av multiple endringer
  • Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet


Gjennomføring og eksamen

Studiet gjennomføres over totalt 6 dagers undervisning fordelt på 3 samlinger. Undervisningen vil foregå i HR Norges lokaler i Akersgata 34, 0180 Oslo, fra kl 09:00-16:00. Hver student skal levere inn en obligatorisk oppgave i løpet av studietiden, som må være godkjent for å avlegge eksamen. Det vil bli gitt skriftlig individuell tilbakemelding på innleveringsoppgaven. Avsluttende eksamen består av en individuell hjemmeeksamen over tre dager (fredag-mandag) med alle hjelpemidler tillatt. Oppgaven vurderes med en karakter fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng.

Datoer for gjennomføring
9. og 10. september 2019
8. og 9. oktober 2019
6. og 7. november 2019

Frist innleveringsoppgave: 17. oktober 2019
Hjemmeeksamen: 29. november - 2. desember 2019

Pris

Kr. 19 500,- for HR Norges medlemmer og kr. 23 500,- for ikke medlemmer. Deltakeravgiften inkluderer all undervisning, lunsj og kaffepauser, veiledning og sensur i forbindelse med oppgaven samt eksamensavgift. Pensumbøker er ikke inkludert i prisen og kjøpes av hver enkelt deltaker.


Søknadsfrist 25. august 2019. Opptaket skjer fortløpende.


Informasjon om studiet i Endringsledelse 2019

Søknadsskjema for studiet i Endringsledelse 2019Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller send oss en e-post: hrakademiet@hrnorge.no