Fagnettverk innen Belønning

Har du ansvar for eller jobber med problemstillinger relatert til pay policy, total belønning, ulike insentivordninger eller prestasjonsbelønning? HR Norge starter opp fagnettverk innen belønning i vår. Der får du en unik mulighet til kompetanseutvikling gjennom erfaringsutveksling og diskusjon med andre som jobber med det samme som deg.

Belønning er fortsatt et ungt fagfelt i Norge og det er først de siste årene vi har sett at spesialistrollene har fått et tydeligere fotfeste i de mellomstore og mindre selskapene her til lands. Med stadig vekst i fagfeltet oppstår det samtidig et naturlig behov for å etablere arenaer som muliggjør utveksling av erfaringer og som skaper et læringsrom for fagrollen.

Aktuelle tema for møtene er:

• Pay policy
• Hvordan bruke markedsdata på en nyttig og kritisk måte
• Total belønning
• Kommunikasjon
• Hvordan bruke belønning i rekruttering og employer branding
• Belønning og linken til talent
• Hvordan lykkes med insentivordninger
• Utfordringer i belønningsrollen

Målgruppe:

• HR-personell med belønning som en av sine hovedfunksjoner
• Jobber med problemstillinger relatert til pay policy, total belønning, ulike insentivordninger, prestasjonsbelønning med mer
• Har gjerne jobbet 3 år eller mer med fagfeltet
• Rapporterer typisk til øverste HR ansvarlig (eller lignende)

Tid og sted:

Oppstartsmøtet fredag 10. mars kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj fra 12:00-13:00.
De neste nettverksdatoene blir 5/5, 9/6, 22/9 og 17/11.
Oppstartsmøtet finner sted i HR Norges lokaler på Jernbanetorget 2, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for oppstartsmøtet og 4 nettverksmøter første år er satt til
kr 7 500,- + moms pr deltaker.

Fasilitator:
Sjur Teigland er belønningsekspert og har i et tiår jobbet med belønningsstrategi og problemstillinger knyttet opp mot karrierstruktur og talentutvikling; først i ulike konsulent- og lederroller i Hay Group, dernest som ansvarlig for belønning i henholdsvis Wilh. Wilhelmsen gruppen og Schibsted Media Group.
Sjur har tidligere vært foredragsholder på Belønningsdagene, og i Hay Group var han ansvarlig for samarbeidet med HR Norge om HR Lønnsrapporten.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte fasilitator på teigland.sjur@gmail.com.

PÅMELDING - TRYKK HER