Fagnettverk innen HR-analyse

HR Norges nettverk innen HR-analyse søker å bygge en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som har erfaring med analytisk HR. Hva bør analyseres, og hvordan forbedre styringsdata? Hvordan vite - og kommunisere - hva HR-aktiviteter bidrar med for virksomheten på kort og lang sikt? Dette er et av fremtidens viktigste områder for HR å sitte i førersetet på.

HR Norges fagnettverk for HR-analyse vil bestå av deltakere som har stillinger som HR analytikere eller andre spesialister innen måling og effektevaluering. HR sjefer og HR direktører som legger vekt på analysefunksjonen vil også ha stor nytte av nettverket.

Det kan også passe for andre interesserte som trenger innspill til hvordan man kan utvikle HRs analytiske funksjon. Ved å delta i dette HR-nettverket får du unike muligheter for erfaringsdeling og gode diskusjoner rundt problemstillinger i den praktiske jobbhverdagen din.

Deltakerne kan komme fra både private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver i jobb og innenfor ditt ansvarsområde.

Tematikk og nytte:
Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere i samspill med HR Norges fasilitator. Eksempler på temaer som kan komme opp, er hvordan vi best mulig kan utvikle, dele, analysere og kommunisere behov og tiltak innen HRs analytiske bidrag, både kvantitativt og kvalitativt. Nettverket er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner, knyttet opp mot praksis i de enkelte virksomhetene nettverksdeltakerne representerer.

Tid og sted:
Oppstartsmøtet onsdag 16. november kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj fra 12:00-13:00.
De neste nettverksdatoene blir 11/1, 22/3, 7/6 og 30/8.
Oppstartsmøte finner sted i HR Norges lokaler på Jernbanetorget 2, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:

Deltakeravgiften for oppstartsmøte og 4 nettverksmøter første år, er satt til
kr 7 500,- + moms pr deltaker.

Fasilitator:
Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge, og har tidligere jobbet i globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. I tillegg har han bred erfaring som konsulent innen rekruttering og lederutvelgelse. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Han brenner sterkt for HR-strategi, talent management, endringsledelse, rekruttering og lederskap.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte fasilitator på sven.iversen@hrnorge.no.


PÅMELDING - TRYKK HER