Fagnettverk innen HR-analyse 2020/2021

5 mai -
1 apr

Nettverk - Oslo

09:00 - 13:00

Medlemspriser
10000,-

Påmeldingsfrist 1.05.2020 13:00

Sted

HR Norges lokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges lokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

Tematikk og nytte: Innholdet på nettverkssamlingene fastlegges av nettverkets deltakere i samspill med HR Norges fasilitator. Eksempler på temaer som kan komme opp er:

  • Hva bør analyseres og hvordan forberede styringsdata?
  • Hvordan vite, og kommunisere, hvordan HR-aktiviteter bidrar forretningsmessig på kort og lang sikt?
  • Hvordan knytte HR-tiltak mot KPI-er

Målgruppe: Nettverkets deltakere er HR-ledere, -rådgivere og -spesialister med erfaring fra HR-analyse, -måling og effektevaluering. Deltakerne kan komme fra både private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde. HR Norges fasilitator vil ta en kort samtale med interesserte deltakere før deltakelse i nettverket bekreftes for å sikre at nettverkets sammensetning blir godt balansert ut ifra erfaring og interessefelt.

Tid og sted: Oppstartsmøte 5. mai kl 09:00 – 12:00 med påfølgende lunsj fra 12:00 – 13:00. De neste nettverksdatoene er 27/08, 24/11, 16/2-21 og 4/5-21. Første møte finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift: Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10.000,- + moms per deltaker for medlemmer. 

Spørsmål: Dersom du har spørsmål om du passer inn i nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte nettverkets fasilitator, Sven Kinden Iversen, på telefon 992 87 313.

Les mer om HR Norge sine nettverk her 

Fasilitator: Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred erfaring fra HR-feltet og tidligere hatt lederroller innen HR i flere internasjonale teknologivirksomheter. I tillegg har hat arbeidet som konsulent i flere Executive Search selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører for tiden en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.


Relaterte saker

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny rapport om HR-analyse

HR Norge presenterer en ny rapport om HR-analyse i Norge. HR-analyse har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet i virksomheter globalt, og også i Norge ser vi denne trenden.

Hr Analyse Toppbanner

- HR-analyser handler om å øke produktiviteten

HR-analyser handler ikke bare om å måle innsats og resultater og automatisere rapporter. - Det er når rapportene brukes til å løse problemer, at virksomhetene kan tjene store penger på det, mener Max Blumberg.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!