Fagnettverk I innen Kompetanseutvikling - Fulltegnet (nytt nettverk har oppstart 15. desember)

HR Norges nettverk for kompetanseutvikling vil bestå av deltakere som har kompetanseutvikling, læring og organisasjonsutvikling som hovedfunksjon. Ved å delta i dette HR-nettverket får du unike muligheter for erfaringsdeling og gode diskusjoner rundt problemstillinger i den praktiske jobbhverdagen din.

Nettverket vil bestå av kompetanseutviklere, opplæringsansvarlige, organisasjonsutviklere, talent managere - og andre med ansvar for læring og kompetanseutvikling i sine organisasjoner. Deltakerne kan komme fra både private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver i jobb og innenfor ditt ansvarsområde.


Tematikk og nytte:

Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp, er hvordan vi best mulig kan utvikle, dele, analysere og kommunisere behov og tiltak innen kompetansefeltet. Nettverket er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner, knyttet opp mot praksis i de enkelte virksomhetene nettverksdeltakerne representerer.


Tid og sted:
Oppstartsmøte fredag 4. november kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00.
De neste nettverksdatoene er 27/1, 31/3, 2/6 og 1/9.
Oppstartsmøte finner sted i HR Norges lokaler på Jernbanetorget 2, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:

Deltakeravgiften for oppstartsmøte og 4 nettverksmøter første år, er satt til
kr 7 500,- + moms pr deltaker.


Fasilitator:
Tone Rose Gjøvik Todalshaug er organisasjonssosiolog med over ti års erfaring fra HR i bank og finans, med særlig fokus på internasjonal HR. Hun har gjennomført internationale lederutviklingsprogram for DNB-konsernet, i blant annet London, New York og Singapore, og er sertifisert i konflikthåndtering, lederutvikling, teambuilding og coaching. Todalshaug er utdannet cand.polit. ved UiO med etterutdanning i ledelse fra BI.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på mail nettverk@hrnorge.no.

Dette nettverket er fulltegnet - påmelding til Fagnettverk II innen kompetanseutvikling finner du her