Foredragsholdere - HR dagen i Bergen 2019

Stale Okland

Ståle Økland

Ståle Økland jobber med trender og fremtidsrelaterte spørsmål. Han har skrevet seks bøker, blant annet om den digitale økonomien. Ståle klarer å forklare viktige spørsmål på en enkel, forståelig og underholdende måte.


Foredrag

Ledelse i en ny tid

Verden og arbeidslivet er i endring. Teknologi og digitalisering blir viktigere.

• Unge arbeidstakere har nye krav og forventninger

• Hva betyr trendene for organisasjon og ledelse?

Gry Miriam Rund

Gry Miriam Olsen

Gry Miriam Olsen går inn i sitt niende år som administrerende direktør i Keolis Norge, operatør av bybanen i Bergen. Nylig fullførte hun INSEAD Exceutive Management Program, Strategy and Innovation, samtidig som hun grunnla Keolis sitt eget innovasjonssenter. Mobilitetsaktøren Keolis dobler nå størrelsen etter å ha vunnet «Nordens største el-buss anbud» og tar over bussdriften i Bergen sentrum. Gry har en verdibasert lederstil og har driftet selskapet i tråd med visjonen «dare to be different». Hun mener at en attraktiv arbeidsplass ser verdien av mangfold, inkludering og likestilling.

Foredrag

Fordelen av å være annerledes – når mangfold og innovasjon skaper suksess

  • dare to be different – innovasjonssenter
  • statens mangfoldspris nominasjon/likestillingssertifisering
  • verdibasert ledelse for selskap i vekst


Marianne Wik Saetre

Marianne Wik Sætre

Marianne Wik Sætre er direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank. Hun leder i dag Fana Sparebank sin digitale satsing, med ansvar for strategi, forretningsutvikling, IT, marked, kundesenter og digital rådgivning. Hun mottok Sunniva-prisen i 2017. Marianne er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hovedfag innen strategi, organisasjon og endringsledelse.


Foredrag

Det er ikke lenger de store som spiser de små – men de raske som spiser de trege

Mange mener at digitalisering er siste spikeren i kisten for lokale sparebanker. Snarere tvert imot mener Fana Sparebank.

• Hvordan digital kompetanse skapes gjennom et agilt tverrfaglig miljø

• Store fordeler ved å være liten og kjapp

• Endringsglede og engasjement i hele organisasjonen er nødvendig for å lykkes

Adrian Furnham

Adrian Furnham

Adrian Furnham er utdannet ved London School of Economics og ved Oxford University hvor han fullførte doktorgrad. Han har forelest mye internasjonalt og vært professor på blant annet Universitetet i New South Wales, Universitetet i Vestindia, Universitetet i Hong Kong og Universitetet i KwaZuluNatal. Han har også vært professor i ledelse på Henley Management College. For tiden er han Adjunct Professor of Management ved BI. Han har skrevet over 1300 vitenskapelige artikler og 89 bøker. Som Noel Coward mener han at arbeidet er morsommere enn annen moro og anser seg for å være en veltilpasset arbeidsnarkoman.


Foredrag

The Psychology of High Potential: People with Talent (In English)

Hva er talent og kan man lære og trene talent?

• Hva skal man selektere etter?

• Å lede talentfulle mennesker

• Mål på høy performance

Kari Birkeland

Kari Birkeland

Kari Birkeland er journalist og forfatter. Hun var med å bygge opp TV 2 fra oppstart, og satt i studio i kanalens aller første nyhetssending. Hun jobbet som programleder i TV 2 i 18 år. Kari er nå produsent i Meyer Film (som produserer oppdrags og dokumentarfilm). Hun er aktiv som konferanse og debattleder, og underviser i mediehåndtering og tv-journalistikk.


Foredrag

Hva er dagens talenter opptatt av?

Hva må man tenke på når de dyktigste kan velge hvor de vil jobbe? Og er det forskjeller på hva yngre og eldre trigges av? For å vinne kampen om de dyktige medarbeiderne, må bedrifter med ambisjoner ha fokus på hva som gir dem høy attraksjonsverdi.

Eirik Norman Hansen

Eirik Norman Hansen

Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO i itch design i Norge og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.


Foredrag

Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av ansattopplevelser

Vi lever i en tid hvor folks forventinger styres av den digitale utviklingen.

• Digitale tjenester og opplevelser er ikke et konkurransefortrinn, men en hygienefaktor vi tar for gitt

• Hva betyr dette for HR og hvordan må vi som organisasjon tenke og forstå det som skjer rundt oss?

Marit Warncke

Marit Warncke

Marit Warncke har vært administrerende direktør i Bergen Næringsråd siden 2007. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og har lang erfaring fra blant annet forskning, krise- og beredskapsrådgivning, samt ledelse på ulike nivå. I tillegg har hun hatt en rekke styre- og tillitsverv. Som andre kvinne mottok hun Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Marit deltar på paneldebatten.

Sven Rundt Bilde

Sven Kinden Iversen

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge, og har tidligere jobbet i globale HR-lederroller. Han har bred erfaring som konsulent innen rekruttering og lederutvelgelse. Sven er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har en master i kunnskapsledelse ved Nord universitet.

Sven deltar på paneldebatten.