Foredragsholdere - HR dagen i Bergen 2019

Adrian Furnham

Adrian Furnham

Adrian Furnham er utdannet ved London School of Economics og ved Oxford University hvor han fullførte doktorgrad. Han har forelest mye internasjonalt og vært professor på blant annet Universitetet i New South Wales, Universitetet i Vestindia, Universitetet i Hong Kong og Universitetet i KwaZuluNatal. Han har også vært professor i ledelse på Henley Management College. For tiden er han Adjunct Professor of Management ved BI. Han har skrevet over 1300 vitenskapelige artikler og 89 bøker. Som Noel Coward mener han at arbeidet er morsommere enn annen moro og anser seg for å være en veltilpasset arbeidsnarkoman.


Foredrag

The Psychology of High Potential: People with Talent (In English)

Hva er talent og kan man lære og trene talent?

• Hva skal man selektere etter?

• Å lede talentfulle mennesker

• Mål på høy performance