Foredragsholdere - HR dagen i Bergen 2019

Eirik Norman Hansen

Eirik Norman Hansen

Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO i itch design i Norge og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.


Foredrag

Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av ansattopplevelser

Vi lever i en tid hvor folks forventinger styres av den digitale utviklingen.

• Digitale tjenester og opplevelser er ikke et konkurransefortrinn, men en hygienefaktor vi tar for gitt

• Hva betyr dette for HR og hvordan må vi som organisasjon tenke og forstå det som skjer rundt oss?