Foredragsholdere - HR dagen i Bergen 2019

Marianne Wik Saetre

Marianne Wik Sætre

Marianne Wik Sætre er direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank. Hun leder i dag Fana Sparebank sin digitale satsing, med ansvar for strategi, forretningsutvikling, IT, marked, kundesenter og digital rådgivning. Hun mottok Sunniva-prisen i 2017. Marianne er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hovedfag innen strategi, organisasjon og endringsledelse.


Foredrag

Det er ikke lenger de store som spiser de små – men de raske som spiser de trege

Mange mener at digitalisering er siste spikeren i kisten for lokale sparebanker. Snarere tvert imot mener Fana Sparebank.

• Hvordan digital kompetanse skapes gjennom et agilt tverrfaglig miljø

• Store fordeler ved å være liten og kjapp

• Endringsglede og engasjement i hele organisasjonen er nødvendig for å lykkes