Foredragsholdere - HR dagen i Bergen 2019

Marit Warncke

Marit Warncke

Marit Warncke har vært administrerende direktør i Bergen Næringsråd siden 2007. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og har lang erfaring fra blant annet forskning, krise- og beredskapsrådgivning, samt ledelse på ulike nivå. I tillegg har hun hatt en rekke styre- og tillitsverv. Som andre kvinne mottok hun Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Marit deltar på paneldebatten.