Foredragsholdere - HR dagen i Trondheim

Stale Okland

Ståle Økland

Ståle Økland jobber med trender og fremtidsrelaterte spørsmål. Han har skrevet seks bøker, blant annet om den digitale økonomien. Ståle klarer å forklare viktige spørsmål på en enkel, forståelig og underholdende måte.

Foredrag:

Ledelse i en ny tid

Verden og arbeidslivet er i endring. Teknologi og digitalisering blir viktigere.
• Unge arbeidstakere har nye krav og forventninger
• Hva betyr trendene for organisasjon og ledelse?

Shild Mongstad

Åshild Mongstad

Åshild Mongstad er sosialantropolog med videreutdanning i Positiv Psykologi. Hennes hovedfagsoppgave omhandlet sosiale relasjoner, nettverksbygging og kommunikasjon i arbeidslivet. På bakgrunn av dette arbeidet har Åshild utviklet flere konsepter for trening på kommunikasjon og relasjonsbygging. Til daglig jobber Åshild som lektor på Høyskolen Kristiania og underviser i Arbeidsmiljø og Psykologi, Endringsledelse og Lederskap og praksis. I tillegg til å jobbe som foreleser er Åshild konsulent i Lent, Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid.

Foredrag:

Endring av organisasjonskultur ved positiv psykologi

Digitaliseringen påvirker alle bransjer. Når slike store skift foregår i samfunnet, hva gjør det med ledelse?
• Vi har lenge fokusert på feil og avvik når vi skal jobbe med endringer på ledelse og organisasjonsnivå, hva skjer hvis vi i tillegg ser etter positive avvik?
• Hva kan forskning og kunnskap fra feltet Positiv Psykologi bidra med for at ledere bedre kan stå rustet overfor morgendagens krav?

Lucie Katrinesunde

Lucie Katrine Sunde-Eidem

Lucie Katrine Sunde-Eidem er HR-direktør i EiendomsMegler1 Midt-Norge som er kåret til Norges beste arbeidsplass for fjerde år på rad. De har jobbet strukturert med kontinuerlig forbedring de siste ti årene og ble i 2016 også kåret til årets norske Leanvirksomhet i tøff konkurranse med tunge industrivirksomheter som Shell og Hydro. Hun har studert organisasjonspsykologi og HR-ledelse ved NTNU, og jobbet med rekruttering og lederutvikling i offentlig og privat sektor. Lucie sitter i bystyret i Trondheim for partiet Venstre. Hun er også spaltist i Psykologisk Tidsskrift hvor hun skriver om ledelse og organisasjonsutvikling.

Foredrag:

Hvordan kan HR legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) i praksis?

Digitalisering og innovasjon handler like mye om endring av menneskelig adferd og profesjonelt medarbeiderskap som selve teknologien. Å jobbe med MDI byr på noen utfordringer og nøkkelen er i all hovedsak knyttet til å inkludere medarbeidere, strukturere arbeidet og måle suksess.

 • Hvorfor medarbeiderdrevet innovasjon og kontinuerlig forbedring?
 • Verktøy for idefangst
 • Virkemidler for utvikling av innovasjonskultur
 • Metoder for informasjonsdeling
Marianne Wik Saetre

Marianne Wik Sætre

Marianne Wik Sætre er direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank. Hun leder i dag Fana Sparebank sin digitale satsing, med ansvar for strategi, forretningsutvikling, IT, marked, kundesenter og digital rådgivning. Hun mottok Sunniva-prisen i 2017. Marianne er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hovedfag innen strategi, organisasjon og endringsledelse.

Foredrag:

Det er ikke lenger de store som spiser de små – men de raske som spiser de trege

Mange mener at digitalisering er siste spikeren i kisten for lokale sparebanker. Snarere tvert i mot mener Fana Sparebank.

 • Hvordan digital kompetanse skapes gjennom et agilt tverrfaglig miljø
 • Store fordeler ved å være liten og kjapp
 • Endringsglede og engasjement i hele organisasjonen er nødvendig for å lykkes
Charlotte Wulff

Charlotte Wulff

Charlotte Wulff er økonom med en master i relasjonsledelse fra NTNU. Hun har gjennom ulike leder- og styreroller bidratt til organisasjonsutvikling i TrønderEnergi i 19 år, og det siste året som organisasjonsutvikler og fagansvarlig for kompetanseutvikling. Charlotte er spesielt opptatt av mennesker, læring og mestring, og hvordan dette samspiller med bruk av digitale løsninger, nye teknologier og kontinuerlig forbedring i arbeidshverdagen.

Foredrag:

Mennesker muliggjør digitalisering

 • Hvem forsyner seg selv av ny teknologi, og hvem må serveres?
 • Hvordan tilrettelegge for å øke den digitale grunnkompetansen?
 • Hvordan jobbe som en lærende organisasjon?
Albert Verhagen

Albert Verhagen

Albert Verhagen er HR- og innovasjonssjef i Stjørdal kommune. Stjørdal kommune fokuserer aktivt på digitalisering og fornyelse, forbedring og forenkling av arbeidsprosesser og tjenester. Som HR og innovasjonssjef er han ansvarlig for strategisk ledelsesutvikling, personalutvikling, organisasjonsutvikling, digitaliser

Foredrag:

HR og innovasjon: to sider av samme sak

Kommunene i Norge påvirkes i likhet med andre bransjer av endringene i arbeidslivet. Samtidig krever også utviklingene i befolkningssammensetningen at vi tenker nytt om dimensjonering og innretting av det kommunale tjenestetilbudet.

 • Er det mulig å skape noe nytt i et kommunalt byråkrati, og hvor gøy er det egentlig?
 • Hva betyr det når HR blir del av ledernes verktøykasse for å fremme innovasjon?
 • Eirik Norman Hansen

  Eirik Norman Hansen

  Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO i itch design i Norge og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.

  Foredrag:

  Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av ansattopplevelser

  Vi lever i en tid hvor folks forventinger styres av den digitale utviklingen.

  • Digitale tjenester og opplevelser er ikke et konkurransefortrinn, men en hygienefaktor vi tar for gitt
  • Hva betyr dette for HR og hvordan må vi som organisasjon tenke og forstå det som skjer rundt oss?