Foredragsholdere - HR dagen i Trondheim

Albert Verhagen

Albert Verhagen

Albert Verhagen er HR- og innovasjonssjef i Stjørdal kommune. Stjørdal kommune fokuserer aktivt på digitalisering og fornyelse, forbedring og forenkling av arbeidsprosesser og tjenester. Som HR og innovasjonssjef er han ansvarlig for strategisk ledelsesutvikling, personalutvikling, organisasjonsutvikling, digitaliser

Foredrag:

HR og innovasjon: to sider av samme sak

Kommunene i Norge påvirkes i likhet med andre bransjer av endringene i arbeidslivet. Samtidig krever også utviklingene i befolkningssammensetningen at vi tenker nytt om dimensjonering og innretting av det kommunale tjenestetilbudet.

  • Er det mulig å skape noe nytt i et kommunalt byråkrati, og hvor gøy er det egentlig?
  • Hva betyr det når HR blir del av ledernes verktøykasse for å fremme innovasjon?