Foredragsholdere - HR dagen i Trondheim

Shild Mongstad

Åshild Mongstad

Åshild Mongstad er sosialantropolog med videreutdanning i Positiv Psykologi. Hennes hovedfagsoppgave omhandlet sosiale relasjoner, nettverksbygging og kommunikasjon i arbeidslivet. På bakgrunn av dette arbeidet har Åshild utviklet flere konsepter for trening på kommunikasjon og relasjonsbygging. Til daglig jobber Åshild som lektor på Høyskolen Kristiania og underviser i Arbeidsmiljø og Psykologi, Endringsledelse og Lederskap og praksis. I tillegg til å jobbe som foreleser er Åshild konsulent i Lent, Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid.

Foredrag:

Endring av organisasjonskultur ved positiv psykologi

Digitaliseringen påvirker alle bransjer. Når slike store skift foregår i samfunnet, hva gjør det med ledelse?
• Vi har lenge fokusert på feil og avvik når vi skal jobbe med endringer på ledelse og organisasjonsnivå, hva skjer hvis vi i tillegg ser etter positive avvik?
• Hva kan forskning og kunnskap fra feltet Positiv Psykologi bidra med for at ledere bedre kan stå rustet overfor morgendagens krav?