Foredragsholdere - HR dagen i Trondheim

Charlotte Wulff

Charlotte Wulff

Charlotte Wulff er økonom med en master i relasjonsledelse fra NTNU. Hun har gjennom ulike leder- og styreroller bidratt til organisasjonsutvikling i TrønderEnergi i 19 år, og det siste året som organisasjonsutvikler og fagansvarlig for kompetanseutvikling. Charlotte er spesielt opptatt av mennesker, læring og mestring, og hvordan dette samspiller med bruk av digitale løsninger, nye teknologier og kontinuerlig forbedring i arbeidshverdagen.

Foredrag:

Mennesker muliggjør digitalisering

  • Hvem forsyner seg selv av ny teknologi, og hvem må serveres?
  • Hvordan tilrettelegge for å øke den digitale grunnkompetansen?
  • Hvordan jobbe som en lærende organisasjon?