Foredragsholdere - HR dagen i Trondheim

Lucie Katrinesunde

Lucie Katrine Sunde-Eidem

Lucie Katrine Sunde-Eidem er HR-direktør i EiendomsMegler1 Midt-Norge som er kåret til Norges beste arbeidsplass for fjerde år på rad. De har jobbet strukturert med kontinuerlig forbedring de siste ti årene og ble i 2016 også kåret til årets norske Leanvirksomhet i tøff konkurranse med tunge industrivirksomheter som Shell og Hydro. Hun har studert organisasjonspsykologi og HR-ledelse ved NTNU, og jobbet med rekruttering og lederutvikling i offentlig og privat sektor. Lucie sitter i bystyret i Trondheim for partiet Venstre. Hun er også spaltist i Psykologisk Tidsskrift hvor hun skriver om ledelse og organisasjonsutvikling.

Foredrag:

Hvordan kan HR legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) i praksis?

Digitalisering og innovasjon handler like mye om endring av menneskelig adferd og profesjonelt medarbeiderskap som selve teknologien. Å jobbe med MDI byr på noen utfordringer og nøkkelen er i all hovedsak knyttet til å inkludere medarbeidere, strukturere arbeidet og måle suksess.

  • Hvorfor medarbeiderdrevet innovasjon og kontinuerlig forbedring?
  • Verktøy for idefangst
  • Virkemidler for utvikling av innovasjonskultur
  • Metoder for informasjonsdeling