Foredragsholdere - HR dagen i Trondheim

Stale Okland

Ståle Økland

Ståle Økland jobber med trender og fremtidsrelaterte spørsmål. Han har skrevet seks bøker, blant annet om den digitale økonomien. Ståle klarer å forklare viktige spørsmål på en enkel, forståelig og underholdende måte.

Foredrag:

Ledelse i en ny tid

Verden og arbeidslivet er i endring. Teknologi og digitalisering blir viktigere.
• Unge arbeidstakere har nye krav og forventninger
• Hva betyr trendene for organisasjon og ledelse?